• Heidepol
  • Natuur

Nieuwe natuur door natuurbegraven

Mensen met een plekje op natuurbegraafplaats Heidepol, zorgen door te kiezen voor natuurbegraven voor meer natuur. Meer natuur op de natuurbegraafplaats, en meer nieuwe natuur elders in de omgeving. Dat laatste doet Stichting Nieuwe Natuur. Al enige jaren is de stichting op zoek naar plekken waar de natuur kan worden uitgebreid. Plekken waar maatschappelijke doelstellingen liggen om meer natuur te maken of plekken die grenzen tegen bestaande natuur. Stichting Nieuwe Natuur zoekt naar geschikte plekken om natuur uit te breiden. Heb je zelf ideeën? Dan horen we dat graag. Het is de wens van de stichting om komende winterperiode samen met jou een stuk nieuwe natuur aan te planten. Je wordt hierover geïnformeerd als de plannen concreet worden.

Voor meer informatie of als je je aan wilt melden om samen met de stichting boompjes te planten op een volgende stuk natuur (in kleine werkgroepen), dan kun je mailen naar info@stichtingnieuwenatuur.nl