Mogelijkheden en tarieven

Ligging

In het open veld, in het bos of aan de bosrand. Op Heidepol zijn verschillende plekken beschikbaar. Samen één natuurgraf behoort tot de mogelijkheden. Je kunt ook meerdere plekken naast elkaar reserveren, voor een partner of familielid.

Natuurlijk afbreekbaar materiaal

Voor een begrafenis in een kist, mand, wade of voor het begraven van een urn of de as vragen we te kiezen voor natuurlijk afbreekbare materialen.  In het gebied mag geen as uitgestrooid worden.

Urninlage

In een natuurgraf is ruimte om een extra urn te begraven. Wanneer je hiervoor kiest en de tenaamstelling direct vastlegt, kan deze urn op een later moment bijgeplaatst worden.

Herbegraven

Herbegraven is mogelijk op Heidepol. Als je hier meer over wilt weten, neem dan contact met ons op.

Betalen

Je betaalt eenmalig voor het eeuwigdurend grafrecht van de plek. Dit is exclusief de begraafkosten, die eventueel ook later kunnen worden voldaan. Betalen in termijnen is ook mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Wisselen van plek

Mochten de persoonlijke omstandigheden daarom vragen bieden wij de mogelijkheid om, binnen de aangesloten natuurbegraafplaatsen van Natuurbegraven Nederland of op de natuurbegraafplaats zelf van plek te wisselen.

Uitvaartverzekering

Ook met een uitvaartverzekering kun je bij ons een plek in de natuur vastleggen. Omdat een verzekering vaak niet bij leven uitkeert, betekent dit afhankelijk van de verzekering dat de kosten (gedeeltelijk) achteraf worden vergoed. Voor meer informatie adviseren we om contact op te nemen met je eigen uitvaartverzekeraar.

Tarievenoverzicht Heidepol

Natuurgraven:

Natuurgraf € 4.250
Samen één natuurgraf – op daarvoor bestemde plekken € 7.500
Natuurgraf voor een kist, mand of wade met als inlage een urn of de as € 5.050
Natuurgraf voor een urn of de as € 2.000
Natuurgraf voor twee urnen of de as € 2.800

Begraafkosten voor:

Een kist, mand of wade € 570
Een urn of de as € 300

Wil je meer informatie, zoals bijvoorbeeld over een herbegraving, neem gerust contact met ons op.