Mogelijkheden en tarieven

Ligging

Op Heidepol zijn nog plekken in het open veld en in het bos beschikbaar. Het is mogelijk om meerdere plekken naast elkaar te reserveren.

Natuurlijk afbreekbaar materiaal

Op Heidepol kun je een natuurgraf reserveren voor jezelf. Voor een begrafenis in een kist, mand of wade of voor een begrafenis van een urn of de as. Dit van natuurlijk afbreekbaar materiaal. In het gebied mag geen as uitgestrooid worden.

Urninlage

In een natuurgraf is ruimte om een extra urn te begraven. Wanneer je hiervoor kiest en de tenaamstelling direct vastlegt, kan deze urn op een later moment bijgeplaatst worden.

Herbegraven

Herbegraven is mogelijk op Heidepol. Als je hier meer over wilt weten, neem dan contact met ons op.

Betalen

Je betaalt eenmalig voor het eeuwigdurend grafrecht van de plek. Dit is exclusief de begraafkosten, die eventueel ook later kunnen worden voldaan. Betalen in termijnen is ook mogelijk.

Uitvaartverzekering

Ook met een uitvaartverzekering kun je bij ons een plek in de natuur vastleggen. Omdat een verzekering vaak niet bij leven uitkeert, betekent dit afhankelijk van de verzekering dat de kosten (gedeeltelijk)achteraf worden vergoed. Voor meer informatie adviseren we om contact op te nemen met je eigen uitvaartverzekeraar.

Tarievenoverzicht Heidepol

Tarieven natuurgraf voor kist, mand of wade:

Plek € 4.250
Met gedenkboom € 4.750
Urninlage € 800

Tarieven natuurgraf voor een urn of de as:

Plek € 2.000
Urninlage € 800

Begraafkosten:

Kist, mand of wade € 550
Urn of as € 300

Tarief natuurgraf herbegrafenis Bovenstaande tarieven gelden ook voor een herbegrafenis op Heidepol.