• Heidepol
  • Natuur

Plukveldjes met prachtige bloemen

De veldjes aan beide zijden van het informatiecentrum zijn ook dit jaar weer ingezaaid met een inheems zaadmengsel. We hopen over enkele weken te genieten van het opkomen van de bloemen. Er is een langbloeiend mengsel gekozen, waardoor er tot de nazomer bloemen zullen bloeien. Het mengsel bestaat uit éénjarigen zoals klaproos, grijskruid, gele ganzenbloem, akkerviooltje en driekleurig viooltje. Deze soorten ontkiemen, bloeien en vormen zaad in één jaar. Hierna komt de bloem niet terug.

Ook zijn er tweejarigen ingezaaid, zoals paarse morgenster, dagkoekoeksbloem, kaardebol en wilde peen. Tweejarigen ontkiemen in het eerste jaar en vormen dan een bladrozet. In het tweede jaar bloeit deze soort en wordt het zaad gevormd. De veldbloemen zorgen voor een prachtige aanblik en zijn ook voor bijen, hommels en vlinders erg nuttig. Zij komen af op de nectar en het stuifmeel. Wanneer je een natuurgraf op Heidepol bezoekt, mag je gerust één of enkele veldbloemen van de veldjes plukken om op het graf van je dierbare achter te laten.