Mogelijkheden en tarieven

Ligging

In het bos, in het open veld, aan de rand of bij een gedenkboom, op Maashorst zijn verschillende plekken beschikbaar. Het is mogelijk om meerdere plekken naast elkaar te reserveren, voor een partner of familielid.

Natuurlijk afbreekbaar materiaal

Op Maashorst kun je een natuurgraf reserveren voor jezelf. Voor een begrafenis in een kist, mand of wade of voor een begrafenis van een urn of de as. Dit van natuurlijk afbreekbaar materiaal. In het gebied mag geen as uitgestrooid worden.

Urninlage

In een natuurgraf is ruimte om een extra urn te begraven. Wanneer je hiervoor kiest en de tenaamstelling direct vastlegt, kan deze urn op een later moment bijgeplaatst worden.

Herbegraven

Herbegraven is mogelijk op Maashorst. Als je hier meer over wilt weten, neem dan contact met ons op.

Betalen

Je betaalt eenmalig voor het eeuwigdurend grafrecht van de plek. Dit is exclusief de begraafkosten, die eventueel ook ten tijde van de uitvaart kunnen worden voldaan. Betalen in termijnen is ook mogelijk. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Verzekering

Ook met een uitvaartverzekering kun je bij ons een plek in de natuur vastleggen. Omdat een verzekering vaak niet bij leven uitkeert, betekent dit afhankelijk van de verzekering dat de kosten (gedeeltelijk) achteraf worden vergoed.

Tarievenoverzicht Maashorst

Tarieven natuurgraf voor kist, mand of wade:

Plek € 4.250
Met gedenkboom € 4.750
Urninlage € 800

Tarieven natuurgraf voor een urn of de as:

Plek € 2.000
Urninlage € 800

Begraafkosten:

Kist, mand of wade € 550
Urn of as € 300