• Schoorsveld
  • Natuur

In slingers of golven maaien?

Om voor dagvlinders meer variatie in een grasland te krijgen, kun je maaien in slingers of golven. Door dit sinusbeheer creëer je condities waar vlinders en andere insecten zich het hele jaar thuis voelen. Bij het zogenoemde sinus maaibeheer is in het grasland geen enkele rechte lijn te vinden. Met dat maaibeheer, waarbij je in golfjes maait, creëer je veel variatie in het grasland. Die variatie is goed voor vlinders en andere insecten. Voor hen is het nodig dat ze op korte afstand veel variatie vinden: korte vegetatie, veel nectar en verschillende micro-klimaatjes.