• Heidepol
  • Natuur

Het Oostbos, toen en nu

Wat een verschil! Het Oostbos was in 2012 vrijwel kaal; je ziet bijna geen bodembedekking onder de grove dennen omdat dit gebied toen steeds werd kaal gemaaid. Nu is er volop bodembedekking door de struiklaag die daar in de loop van de jaren is ontstaan. Er staan vooral berken, vuilbomen en lijsterbessen.

Gelaagdheid goed voor insecten

Hoe dit zo is ontstaan? We hebben met name in de beginperiode wel wat aangeplant, vooral veel lijsterbessen, maar voor de rest laten we de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. Hierdoor ontstaat er gelaagdheid in het Oostbos. Wat we wel doen is het weghalen van exoten, zoals de Amerikaanse vogelkers. Dat blijven we in de toekomst ook doen.

Klik hieronder op de foto om het verschil tussen toen en nu te zien.

Veel kleine zoogdieren, insecten en vogels hebben profijt van de gelaagdheid die de afgelopen 10 jaar in het Oostbos is ontstaan. Er is nu namelijk veel meer voedsel en beschutting voor hen te vinden. Zo trekt de vuilboom met zijn bloemen insecten zoals bijen en vlinders aan en eten vogels van de bessen.

We hopen dat door goed natuurbeheer het Oostbos zich ook de komende jaren zal blijven ontwikkelen. Het streven is om een goede mix van verschillende leeftijden en soorten te laten ontstaan.