• Maashorst
  • Natuur

Vogelstilte op Maashorst

Heb je opgemerkt dat er weinig vogels te horen zijn in de zomer? Dit komt doordat in de maanden juli en augustus het broedseizoen ten einde is. Mannetjes hoeven dan niet meer hun beste zang te laten horen om een vrouwtje te lokken of hun territorium te verdedigen. Bovendien zijn in de nazomer veel vogels in de rui en kwetsbaar voor roofdieren. Door stil te zijn verraden ze zich niet.