• Heidepol
  • Natuur

Naar een toekomstbestendig bos

Op Heidepol werken we aan een toekomstbestendig bos. Daarom zorgen we dat onze productiebossen zich ontwikkelen naar een gemengd natuurbos met verschillende soorten inheemse bomen van alle leeftijden. Zo is het bos weerbaar tegen ziektes en klimaatverandering en is er altijd wel een open plek waar lichtminnende bossoorten zich thuis voelen en jong bos zich goed kan ontwikkelen. Hoe belangrijk dat is, is te zien aan de fijnsparren op Heidepol.

Net zoals op veel plekken in Nederland en daarbuiten, hebben ook de bossen op de Veluwe te lijden gehad onder de droogte van de afgelopen jaren. Daardoor zijn bijvoorbeeld veel van de fijnsparren verzwakt geraakt en kreeg de letterzetter -een klein kevertje- massaal de kans haar eitjes te leggen in de bast van deze naaldbomen.

De komende periode gaan we daarom een groot deel van deze dode en verzwakte fijnsparren kappen en op deze plekken nieuw bos aanplanten. We doen dat met diverse soorten inheemse loof- en naaldbomen zoals beuk, eik, berk en grove den. Daaronder komt een fijne struiklaag met lijsterbes, hazelaar en brem, en op de grond een kleurrijk geheel van planten zoals vingerhoedskruid, bosvergeetmijnietje en dagkoekoeksbloem. Zo ziet het nieuwe bos er straks niet alleen aantrekkelijk uit, maar is het ook toekomstbestendig en biedt het een fijne leefomgeving voor allerlei planten en dieren.

Uiteraard houden we bij de werkzaamheden rekening met het broedseizoen en de dassenfamilie die in de buurt van het fijnsparren bos een schitterende burcht heeft. Een deel van de werkzaamheden vindt daarom in januari plaats en de rest van de werkzaamheden volbrengen we in juli/augustus. Op de bordjes in het natuurgebied kun je hier meer over lezen, maar je kunt natuurlijk ook altijd een van de natuurbeheerders aanspreken.

De natuur is altijd in beweging en wij bewegen mee.