• Maashorst
  • Natuur

Maaiwerkzaamheden voor een mooie natuur

Om een goed ontwikkeld en bloemrijk grasland te ontwikkelen wordt er bij ons op natuurbegraafplaats Maashorst jaarlijks gemaaid. In de zomermaanden zijn we daarom volop bezig met deze maaiwerkzaamheden. Het is een arbeidsintensief karwei want we maaien veelal met de hand rondom de natuurgraven. Dat betekent dat onze natuurbeheerders in deze periode bijna dagelijks met de bosmaaier en de robotmaaier aan het werk zijn. Voordat ze beginnen met maaien controleren ze eerst de aanwezige flora en fauna (het planten- en dierenrijk) zodat ze geen schade aanrichten tijdens de werkzaamheden. Een secuur werkje, want de nesten van broedvogels in de velden liggen vaak erg goed verscholen.

Onze natuurbeheerders weten goed wat er groeit en bloeit, ze kijken naar de aanwezige planten, of deze uitgebloeid zijn zodat ze ook de zaadjes voor het volgende jaar hebben gezet. Onze graslanden met heideplanten en zandblauwtjes maaien we bijvoorbeeld voor het grootste gedeelte eind september aangezien deze in augustus en begin september in volle bloei staan. Door het gekozen maaibeheer zorgen de natuurbeheerders ervoor dat er verschillende zeldzame planten weer de kans krijgen te kunnen groeien zoals (akker)viltkruid, zandblauwtje, steenanjer en we hopen ook op de zeldzamere gentiaan soorten. Meer diversiteit in de plantengroei houdt ook in dat er meer variatie aan dieren in het natuurgebied komt. Enkele bijzondere soorten zijn de boom- en graspieper, de grauwe klauwier, de koninginnenpage en de levendbarende hagedis.