• Maashorst
  • Natuur

Duizenden margrieten heten je welkom

Wat een prachtig plaatje, die duizenden margrieten naast de oprijlaan! Elk jaar lijken er meer te verschijnen. Naast de margrieten staat ook de brem al weken felgeel te bloeien, maar ook de wat minder opvallende soortjes zoals het knoopkruid en de roze reigers- en ooievaarsbekjes. In de bosranden vinden we soorten als de dag- en nachtkoekoeksbloem, kamperfoelie en vingerhoedskruid. Deze planten groeien hard in deze periode van het jaar. Ze bloeien vroeg omdat er nu nog voldoende licht op de bodem komt. Als straks de bomen weer vol in het blad staan, komt er weinig licht meer.

De eerste vlinders komen op de bloemen af. Zo hebben we de kleine vuurvlinder al gezien, het bruinblauwtje, het oranjetipje, de sint jansvlinder en het zandoogje. Veel vogels zijn aan het broeden; de geelgors, bosuil, roodborsttapuit, spreeuw, boompieper en de tjiftjaf. Onze natuurbeheerders zijn extra alert met het maaien van de velden omdat sommige vogels hun nestjes in het hoge gras maken. Ook voor de jonge dassen wordt het tijd om het gaan verkassen, op zoek naar een eigen territorium.