• Maashorst
  • Natuur

De lente is er weer

U heeft vast de eerste knoppen aan de bomen al gezien. De sleedoorn – een struik uit de rozenfamilie met heel hard hout – is de vroegste struik die opvallend bloeit in het voorjaar. De mooie witte bloesem is er van maart tot april, al voordat de bladeren er zijn. Dit is ideaal voor de wilde bijen en de vlinders die vroeg uit hun overwinteringsplekken komen. Naast de planten zijn ook de dieren actief. Zo laten de heren boomleeuwerik hun mooiste lied horen om de vrouwtjes te imponeren en om andere heren op afstand te houden. Bosplanten komen snel tot ontwikkeling, omdat ze in het vroege voorjaar nog veel licht kunnen vangen nu de bomen nog niet in blad staan. Ook aan het water is er bedrijvigheid; amfibieën zoals de rugstreeppad en de kleine watersalamander komen uit hun winterverblijf om zich richting het ven te begeven, om zich daar voort te planten. En ook wij genieten ervan dat de dagen weer lengen. Wist u dat we minder slaaphormoon aanmaken als we meer daglicht ontvangen? Daarentegen maken we een gelukshormoon aan en maken we extra vitamine D aan; belangrijk voor ons energiepeil. Echt, de natuur geeft ons kracht.