• Heidepol
  • Natuur

Natuurbegraven in de toekomst Begin bij het begin

Alleen daar waar de natuur er sterker van wordt, ontwikkelen we natuurbegraafplaatsen. Er wordt altijd een natuurbeheerplan opgesteld voordat een natuurbegraafplaats wordt ontwikkeld door Natuurbegraven Nederland. Het natuurbeheer op natuurbegraafplaats Heidepol is gericht op het terugbrengen van de oorspronkelijke situatie. De gedeelten met bos worden omgevormd tot bossen met gevarieerde loofbomen. De open gedeeltes worden omgevormd tot droog schraalgrasland dat rijk is aan bloemen en kruiden.

Natuurbeheerder Jeroen: ‘’ We zijn goed op weg met de omvorming naar droog schraalgrasland. Ondanks dat we er nog lang niet zijn, komen er in het gebied soorten voor die typisch zijn voor droog schraalgrasland, zoals harige ratelaar, steenanjer en het zandblauwtje.”

Wat is schraalgrasland?

Jeroen: “Schraalgraslanden zijn gebieden waar weinig voeding in de bodem zit. Hoe minder voeding hoe meer verschillende soorten een kans krijgen. Soorten die veel voeding nodig hebben groeien vaak beter en sneller dan soorten die minder voeding nodig hebben met als gevolg een eentoniger beeld. Als er minder voeding is dan redden die soorten het niet en krijgen ook andere soorten een kans. En dat is belangrijk voor gezonde natuur.”

Tot 2012 waren de velden in gebruik als landbouwgrond, de velden in het nieuwe oostelijke gedeelte zelfs tot 2020. De bodem was voedselrijk en er groeide mais en gras. Door een paar keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren werd begonnen met het verschralen van de grond.

Bescherming voor altijd

Het grasland bestaat inmiddels al niet meer alleen uit gras maar er groeien nu veel meer soorten op de open velden zoals de wilde peen, het herderstasje, paardenbloemen en de gaspeldoorn. Daarmee is het gebied aantrekkelijk geworden voor heel veel dieren. De specht en de vleermuizen voelen zich thuis. De raaf vliegt met zijn indrukwekkende spanwijdte boven de velden. Ook de das leeft op Heidepol. De zandhagedis is in aantal gegroeid en is nu al in het hele gebied zichtbaar als hij zich lekker in de zon zit op te warmen op een boomstam.

Als over tientallen jaren de laatste begrafenis op Heidepol heeft plaatsgevonden dragen we het natuurgebied over aan Natuurmonumenten. Zij nemen dan het beheer over om het gebied voor altijd te beschermen.