• Maashorst
  • Natuur

Tel je ook mee?

Op natuurbegraafplaats Maashorst is voormalige landbouwgrond omgevormd naar een natuurgebied waarin steeds meer planten en dieren zich thuis voelen. We zijn nu zes jaar verder en kunnen daardoor de ontwikkeling van de natuur steeds beter in beeld brengen.

We starten dit jaar met de monitoring van het gebied. Vanaf maart worden verschillende planten en dieren geteld op de natuurbegraafplaats. We tellen bijvoorbeeld dagvlinders, rode bosmieren en broedvogels. Dat doen we niet alleen. We krijgen hulp van natuurliefhebbers en specialisten in bepaalde soorten zoals bijvoorbeeld amfibieën, zoogdieren, sprinkhanen en kevers. Zodra de eerste resultaten bekend zijn, houden we je op de hoogte met interessante weetjes. Wist je bijvoorbeeld dat er wel 70 libellensoorten voorkomen in Nederland? Leuk en belangrijk om te weten welke soorten hier op Maashorst voorkomen. Je kunt de tellers op elk moment van de dag tegenkomen, behalve Carlo Wijnen, de vleermuizenspecialist. Hij telt in de donkere uren, wanneer het natuurgebied voor ons gesloten is.