• Maashorst
  • Natuur

Stichting Nieuwe Natuur

Nederland wordt nóg mooier als er meer natuur en meer biodiversiteit is. Daarom hebben de oprichters van Natuurbegraven Nederland ook het initiatief genomen om Stichting Nieuwe Natuur op te zetten. Deze stichting draagt actief bij aan de realisatie van nieuwe natuur door het aanleggen van bos, kruidenrijke graslanden, poelen en andere natuur. Stichting Nieuwe Natuur werkt samen met de natuurbegraafplaatsen van Natuurbegraven Nederland. Maar ook met nabestaanden, mensen die een plekje hebben gekocht op de natuurbegraafplaats, en met andere organisaties die willen bijdragen aan een mooier Nederland.

In maart 2020 is een stukje nieuwe natuur aan de Koolwijk, gelegen aan de grens van de Maashorst, aangeplant. Op dit bosperceel groeien nu ongeveer 2.200 jonge bomen en struiken. Het plan was om dit perceel half maart feestelijk te openen met iedereen die een plekje op Maashorst heeft aangekocht. De uitnodigingen waren al de deur uit. We weten allemaal hoe anders dit jaar is verlopen…

Niet alle jonge aanplant is de zeer droge zomer van 2020 goed doorgekomen. Met name de beplanting dicht tegen de Hoefstraat had het zwaar. Daarom hebben we op 5 december de uitgevallen boompjes en struiken vervangen. De komende jaren zal zich hier een divers stuk loofbos ontwikkelen. De overgang tussen de heuvelrug bij Herperduin en de Koolwijkse polder wordt hiermee geleidelijker gemaakt. Daardoor wordt het gebied interessanter voor vogels, insecten en zoogdieren zoals de das. In het voorjaar van 2021 gaan we het grasland ernaast frezen en inzaaien met maaisel, afkomstig van onze natuurbegraafplaats. Het grasland is hier al goed ontwikkeld en de soorten die we op Maashorst al zien, brengen we zo ook naar de Koolwijk toe, zodat daar dezelfde kruiden gaan groeien.

Ook volgend jaar willen we weer een nieuw stukje natuur aankopen tegen het natuurgebied aan. Als je tips hebt waar dit mogelijk kan, dan horen wij dat graag!