Menu

De historische handtekeningen van Landgoed Christinalust

De groene omgeving van het buurtschap Twekkelo in het gebied rondom Enschede en Hengelo kenmerkt zich door beekdalen en landgoederen, ontstaan in de tijd van de textielindustrie. Landgoed Christinalust is een van die landgoederen. Sinds vijf generaties is het in handen van de familie Van Heek en Jordaan. De tijd schilderde sporen in het landschap op het landgoed. De geschiedenis is er voelbaar. Voor het eerst sinds zijn bestaan kun je die historie zelf ervaren, nu het landgoed open is voor publiek.

Vijfde generatie

Landgoed Christinalust kent een geschiedenis zoals wel meer landgoederen die kennen. In vorige eeuwen gesticht en met liefde verder ontwikkeld en onderhouden door (particuliere) eigenaren met hart voor de natuur. Het landgoed is nu in handen van de vijfde generatie van dezelfde familie.

In 1829 was Landgoed Christinalust onderdeel van een groter landgoed dat gesticht werd door textielfabrikant Gerrit Jan van Heek. Vanaf 1829 werden de Markegronden in Twente verkocht en verdeeld. Rijke industriëlen en handelslieden, zoals textielfabrikanten, lieten ‘buitenplaatsen’ aanleggen. Een van die plaatsen was Landgoed Christinalust.

Terug naar hoe het was

De mens heeft de natuur flink beïnvloed op Landgoed Christinalust. Zo is de dekzandrug vanuit de laatste ijstijd beschadigd door afgravingen en de oorspronkelijke beek gekanaliseerd. Vroegere gebouwen en sporen van de spoorlijn die er vroeger liep (een spoortje van Hengelo naar Enschede dat gebruikt werd voor de textielindustrie) zijn verborgen of niet bijgehouden. Door al die ingrepen zijn ook planten en dieren die we hier eerst zagen, verdwenen. Natuurbegraven Nederland herstelt en ontwikkelt Landgoed Christinalust, zodat het landgoed weer in zijn volle glorie kan schitteren en kan functioneren als een duurzame natuurbegraafplaats in Enschede.

De historie zal altijd te ontdekken blijven; op verschillende plekken op het landgoed vertellen informatieborden over de tijd van weleer en een kleine expositie in het Koetsehoes toont onder meer oude familiefoto’s van de vijf generaties en lees je meer over de familiegeschiedenis.

De rijke cultuurhistorie van het landgoed komt letterlijk weer aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld door de spoordiek weer zichtbaar te maken, de spoorbrug en het oude Koetsehoes te herstellen en de fundering van het vroegere Theehuuske te laten zien.

Christinalust, aangenaam

Pas bij de derde generatie kreeg het gebied de naam Christinalust, naar de oudste dochter van Ludwig van Heek en Christine Frederike van Heek. Zij was de kleindochter van Gerrit Jan van Heek. Waarom er bij de naam gekozen werd voor Christina (met een a op het einde) terwijl haar eigen naam eindigt op een e, is niet bekend. Het woord ‘lust’ verwijst naar het gebruik van het landgoed. De familie van Heek hield erg van de natuur, de jacht en vrije tijd in de buitenlucht. Zo werd ook Landgoed Christinalust gebruikt voor vrijetijdsbesteding en recreatie. Er was een theehuisje en een koetshuis, dat werd gebruikt voor de bosbouw, maar ook voor recreatieve doeleinden.

Vanaf begin twintigste eeuw is het grootste deel van Landgoed Christinalust omgevormd van een open, onontgonnen heideterrein naar voornamelijk productiebos (voor de productie van hout) met ruimte voor ‘vertier’.

Logo Natuurbegraven Nederland

Natuurbegraven Nederland maakt eeuwige grafrust in de natuur mogelijk samen met Natuurmonumenten

Logo Natuurmonumenten