• Maashorst
  • Natuur

Een weerbaar bos

Loop jij wel eens door de bossen als je een natuurbegraafplaats bezoekt? Op natuurbegraafplaats Maashorst kun je op sommige plekken goed zien waar de natuurbeheerders werken aan een weerbaar bos voor de toekomst.

Als je vanaf de reeënwissel het bos inloopt, de kruising oversteekt naar het Vossenpad en alsmaar rechtdoor loopt, zie je aan de linkerkant in het bos ter hoogte van de grote hulststruik rechts, een kleine inlandse eik staan. Deze eik stond jaren in de schaduw van grove en Corsicaanse dennenbomen. De jonge eik is van hoge natuurwaarde door het grote aantal insecten- en vogelsoorten die eropaf komen.

De kroon van de jonge eik kon niet tot vol wasdom komen, omdat de dennen sneller groeiden en de eik overschaduwden. Met het kappen van de dennen, is de mooie open plek ontstaan die je nu kunt zien. Er is lage begroeiing gekomen waar kleine dieren zoals muizen, wezels en hermelijnen profijt van hebben. De kleine eik vangt nu alle zonnestralen en de boom ontwikkelt een mooie evenwichtige kroon. Uiteindelijk vult de eik de open plek weer op. Maar eiken groeien langzaam dus dat duurt nog vele jaren.

De toekomst

Zulke ingrepen zijn voor het natuurgebied van groot belang om de diversiteit van soorten in stand te houden. Daar waar het licht nu de bodem verwarmt kunnen ontbrekende struiken aangeplant worden die wel in een divers bos thuishoren maar hier nog niet groeien. De laatste jaren zijn de natuurbeheerders ook bezig geweest met het bestrijden van Amerikaanse vogelkers. Zo komt er weer ruimte voor vuilbomen en lijsterbessen. Zonder intensief beheer zou de natuur op Maashorst steeds eenzijdiger worden. Juist door meer variatie aan bomen en struiken wordt het bos weerbaarder en behouden wij deze kostbare natuur voor de komende generaties.