• Maashorst
  • Natuur

Blauwvleugelsprinkhaan op Maashorst

Nog zo’n bijzondere verschijning is de blauwvleugelsprinkhaan. Ondanks dat deze soort (door biotoop verlies) afneemt in het binnenland van Nederland voelt hij zich in ons gebied erg thuis. De sprinkhaan begeeft zich graag op open heideterreinen met zanderige stukken. Op deze zanderige open stukken kan hij zich prima opwarmen en legt het vrouwtje haar eieren. De blauwvleugelsprinkhaan is moeilijk te vinden omdat hij geen geluid maakt. Pas wanneer hij opvliegt laat hij zijn opvallende blauwe achtervleugels zien.