• Maashorst
  • Natuurbegraven Nederland
  • Mens

Lichtjesavond 25 januari 2019

Op vrijdag 25 januari trotseerden zo’n 1.500 nabestaanden het barre weer om samen te gedenken. Iedereen werd welkom geheten op deze bijzondere avond, waarna we naar muziek luisterden en de namen van overledenen werden genoemd. Ook aan de kleintjes werd gedacht met het zingen van “In de maneschijn” Een overweging werd voorgedragen en mensen werden uitgenodigd om hun geliefden te gaan bezoeken. Om ondanks de kou toch voor een behaaglijk gevoel te zorgen werden er warme drankjes geschonken en konden nabestaanden zich opwarmen bij de vuurkorven. Op alle graven stonden kaarsjes. Wat een gevoel van saamhorigheid was er te vinden; op een aantal graven waren helaas de lichtjes uitgegaan vanwege regen en wind, maar nabestaanden van omringende graven die wel een brandende kaars hadden, maakten dan snel met hun eigen lichtje de kaarsen van de anderen aan. Heel fijn! We bedanken iedereen die -op welke wijze dan ook- heeft bijgedragen om deze avond te laten slagen.

Vanwege de enorm grote opkomst verliep het parkeren helaas moeizaam en zaten een aantal nabestaanden in spanning of ze wel op tijd bij de namenceremonie konden zijn. Dat spijt ons oprecht en we trekken hier zeker lering uit voor volgend jaar!