• Landgoed Christinalust
  • Organisatie

Ceremonieruimte aan de Twekkelerplas krijgt vorm

Het houten raamwerk van het nieuwe informatiecentrum en de ceremonieruimte van natuurbegraafplaats Landgoed Christinalust heeft inmiddels het hoogste punt bereikt. De nieuwe ceremonieruimte staat straks aan de Twekkelerplas. Hier kan iedereen die bij ons een plek heeft gereserveerd een afscheidsceremonie houden, maar het hoeft niet. Samen met een uitvaartondernemer stellen jouw naasten de ceremonie samen. Wij stellen de natuur en onze ruimtes beschikbaar en ondersteunen het afscheid, aangepast aan de behoeften.

“Hergebruik van materialen voor de gebouwen en de inrichting van de verschillende ruimtes is ons uitgangspunt”, vertelt Ellen Leeftink, manager van de natuurbegraafplaats. “Het hout voor de bouw komt van het landgoed en uit de omgeving. Op het dak komt vegetatie. Dat zorgt niet alleen voor een beter binnenklimaat, maar speelt ook een grote rol bij het opvangen en vasthouden van regenwater. We zijn er trots op dat ons energieverbruik op jaarbasis straks nul is.”

Landgoed Christinalust blijft voor eeuwig natuur           

De functie natuurbegraafplaats is een tijdelijke. Als over enkele tientallen jaren de laatste begraving heeft plaatsgevonden, dragen we het natuurgebied over aan Natuurmonumenten. Daarmee waarborgen we dat Landgoed Christinalust voor eeuwig natuur blijft. Na de laatste natuurbegraving verdwijnen ook de gebouwen.

Natuurontwikkeling

De belangrijkste natuurontwikkeling is dat de Twekkelerbeek weer meandert. Door het natuurherstel zien we nu al dat de reiger de beek heeft herontdekt. Er borrelt ook al kwelwater naar boven. De beekloop krijgt natuurlijke oevers, en hij komt weer in het oorspronkelijke beekdal te liggen.

Door poelen aan te leggen en uit te breiden, komt de balans tussen natte en droge delen in het gebied terug. Er ontstaan als het ware ‘stapstenen’ tussen de verschillende natuurgebieden. Hiermee krijgen kenmerkende soorten een groter leefgebied en kunnen oorspronkelijke planten en dieren terugkeren. Landgoed Christinalust wordt nog aantrekkelijker voor soorten als levendbarende hagedis, het heideblauwtje, de grote gele kwikstaart en de dopheide.

“Hoewel we de natuur op Landgoed Christinalust actief herstellen en ontwikkelen, bepalen het landschap en de natuur steeds hoe het gebied er uit komt te zien. We laten ons bij de ontwikkeling leiden door de bestaande natuur en de landschappelijke eigenschappen,” besluit Ellen Leeftink.

Ervaar de natuur en wandel mee

Het tijdelijke informatiecentrum aan de Zwartevennenweg 15 is open van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Je kunt langskomen, het landgoed bekijken, de natuur ervaren, of zelfs al een laatste rustplaats uitkiezen. Maandelijks zijn er informatieve wandelingen in het natuurgebied. Bekijk hier wanneer.