• Huis ter Heide
  • Natuur

Het vermogen van de natuur Een jaar verder

Jeanette: “Het eerste jaar op Huis ter Heide is voor ons als natuurbeheerders voorbij gevlogen. In april zijn we een jaar open en daarmee blikken we terug op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. In de winter van 2020/2021 richtten we een groot gedeelte van de natuurbegraafplaats opnieuw in. De impact was groot, de uitkomst is in onze beleving nog groter.

Versteld staan wij namelijk van het vermogen van de natuur om na zo’n grote ingreep in een jaar tijd al zo terug te komen. Uiteraard zat het mee met het weer. Hier zijn wij als natuurbeheerders dankbaar voor. De regen heeft ervoor gezorgd dat de aanplant goed is aangeslagen. Op een aantal nieuwe aanplant na, maar dit komt vooral door wildschade. Op Huis ter Heide lopen namelijk veel reeën rond die de jonge knopjes van het plantsoen erg lekker vinden of er tegenaan vegen met hun gewei.

De basis is gelegd

De ontwikkelingen op het heischraalgrasland (ten oosten van de Loonse baan) hebben ons ook positief verrast. Wanneer je goed kijkt zie je vele kleine heideplantjes. Deze plantjes willen we uiteindelijk afwisselen met grassen, kruiden en mossen. Ook hiervan komen al verschillende soorten op. Dit betekent dat de eerste ontwikkelingen goed te noemen zijn. De basis is gelegd. Een paars heideveld in de zomer is natuurlijk prachtig. Toch werken we hier vanuit de gedachte natuur te verbeteren en te versterken aan een gevarieerd stuk natuur met verschillende planten en bloemen waar veel meer vlinders en insecten profijt van hebben.

Oog op de toekomst

De grootste veranderingen in de natuur zijn afgerond. Naar verwachting zullen de verdere veranderingen in de aankomende paar jaren elkaar nog snel op volgen, tot de ontwikkelingen zich echt gezet hebben en er rust gekomen is. We zullen blijven sturen op de ontwikkeling door middel van maaien en aanplanten. Zorgvuldig maaibeheer zorgt voor variatie in soorten planten en gewassen. Dit zal een geleidelijk proces zijn. Zo hopen we dat het mooie veld met pijpenstrootje diverser wordt. Daarnaast werken we aan dichter begroeide boskernen en een divers heischraalgrasland. Deze inspanningen dragen allemaal bij aan de natuur op natuurbegraafplaats Huis ter Heide waar zowel heide als borstelgras, liggend walstro en hondviooltje zullen groeien.”