• Huis ter Heide
  • Natuur

De natuur in winterslaap

De winter is een periode van rust, ook voor de natuur. Zowel bij planten als bij dieren is de stofwisseling sterk vertraagd. Bij planten komt deze zelfs nagenoeg tot stilstand. Dit wordt beïnvloed door de kortere dagen, langere nachten en koudere temperaturen. Deze periode is om die reden bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van een aantal werkzaamheden, zoals het (ver)planten van boompjes en bijvoorbeeld het toepassen van bodemverbetering.

Bokashi

Op de Natuurbegraafplaats maken we met regelmaat Bokashi. In het najaar is de grond nog warm en het bodemleven nog goed actief, waardoor het toegepaste materiaal snel wordt opgenomen. Om die reden is het najaar een zeer geschikt moment om compost, of Bokashi toe te passen. Bokashi bestaat uit restproducten uit de natuur, veelal maaisel, dat gefermenteerd wordt onder een stuk zeil voor een periode van minimaal 8 weken. Bokashi zorgt ervoor dat het bodemleven meer op gang komt én het voegt mineralen toe aan de bodem.

Op weg naar een gezondere bodem

De bodem verkeert in veel natuurgebieden in Nederland in een slechte staat. Door de hoeveelheid eentonige eiken-, sparren- en dennenbossen én ook de stikstofdepositie is de bodem door de jaren heen verzuurd en zijn de belangrijke mineralen weggespoeld. Bokashi helpt ons bij het herstellen van de bodem, maar dat is nog niet genoeg. Door in de winter boomsoorten als Linde, Hazelaar, Boswilg en Ratelpopulier aan te planten wordt de bodemverbetering over enkele jaren van ons overgenomen door de natuur. Het blad van deze boomsoorten bevat namelijk weinig looizuur waardoor het snel wordt verteerd en voedingsstoffen en mineralen achterlaat in de bodem. Bladeren van de eik en de beuk verteren slechter, waardoor de bodem langzaam verzuurt. Dat betekent echter niet dat ze slecht zijn voor de natuur, want ze trekken wel weer veel insecten, vogels en zoogdieren die van deze bomen afhankelijk zijn.

Natuurwerkdag

Doordat de sapstroom van de bomen nagenoeg stil staat in de winter is er weinig interactie tussen de wortels en hun omgeving. Daardoor is deze periode geschikt om jonge boompjes te (ver)planten. Om die redenen hebben we tijdens de natuurwerkdag – eind oktober – jonge boompjes op het heischraalgrasland verplant naar de bosranden. Het heischraalgrasland moet open blijven en de bosrand moet juist wat dichter groeien.

Bloemen bij een natuurgraf

In de winter zijn we sneller geneigd om meer binnen te zijn. Toch zien we vaak dat, rondom de feestdagen, veel mensen een bezoek aan de natuurbegraafplaats brengen om dierbaren te herdenken. Net zoals op andere dagen, willen we de natuur daarbij zo min mogelijk verstoren. Wat mag er nu wel aan bloemen bij een natuurgraf liggen en wat niet? Lees het hier.