• Maashorst
  • Organisatie

Vrijwilligers gevraagd

De afgelopen jaren hebben we regelmatig hulp aangeboden gekregen. Welkome hulp die met name ingezet werd tijdens onze natuurwerkdagen in het gebied. Voor komend jaar zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om ons structureel te helpen, bijvoorbeeld eens per kwartaal, of om de maand. Vind je het leuk om samen met onze beheerders te werken in het natuurgebied? We komen graag met je in contact! Aanmelden kan via contact@maashorst.nl. Los daarvan hebben we zoals elk jaar ook voor 2021 drie natuurwerkdagen gepland, namelijk zaterdag 13 maart, donderdag 1 juli en zaterdag 23 oktober. Het is op dit moment natuurlijk nog de vraag of deze door kunnen gaan, maar daarover houden we jullie uiteraard op de hoogte.