• Huis ter Heide
  • Natuur

Het eikenperceel verandert in een half open bos

Als je onlangs nog gewandeld hebt op de natuurbegraafplaats dan zal het je vast niet ontgaan zijn dat er veel meer variatie in het gebied is dan vorig jaar. We stelden natuurbeheerder Jeanette daar een aantal vragen over:

Allereerst zinvol om te weten, waar vinden we het eikenperceel precies?

Het eikenperceel is nagenoeg het hele middelste stuk van de natuurbegraafplaats. Het wordt omringd door de vier grote paden, de Molenbaan, de Loonse baan, de Groote Bodem en het Kerkepad.

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd op het eikenperceel?

Voordat hier een natuurbegraafplaats was, was het eikenbos veel voller. Er groeiden veel meer eiken en ook stonden er veel meer dode eiken. De eiken die er leefden, stonden er alleen erg slecht bij. Nu is het eikenperceel veranderd in een half open bos, waar kleine stukjes bos afgewisseld worden met open graslanden. Het bosgedeelte zal in de toekomst veel dichter begroeid raken. Hier mist nu vooral nog de struiklaag en variatie.

En waarom doen we dat dan?

We willen meer variatie aanbrengen, een stuk bos afwisselen met een open grasland. Dat is goed voor de biodiversiteit. Dit is uiteraard ook goed voor de flora en fauna in het gebied. De grond is nu nog enorm verzuurd, de eiken hebben daar veel last van. Door de verzuurde grond zullen ze langzaam afsterven. Om dat te voorkomen, brengen we meer boomsoorten in die goede invloed op de bodemcondities hebben. Zo komen eiken die het nu nog zwaar hebben, er weer bovenop.

Hoe brengen we die variatie dan aan?

Door aanplant in te brengen en natuurlijke verjonging (bomen en struiken die spontaan opkomen uit het zaad dat uit de huidige bomen en struiken op de grond is gevallen) zijn gang te laten gaan, zal de struiklaag en variatie in de aankomende jaren zich beter ontwikkelen. De graslanden blijven open. Hier groeit voornamelijk pijpenstrootje. Door middel van maaien grijpen we in om ook in deze open stukken meer variatie te creëren.

Daarnaast brengen we ook zaad in van plantensoorten die in het bos en/of op de open velden thuishoren. Deze soorten oogsten we samen met Natuurmonumenten uit de omliggende gebieden. Zaad dat uit de buurt komt is vaak beter bestand tegen de leefcondities dan zaad dat bijvoorbeeld van de Veluwe afkomt. Ook al zijn het beide hoge zandgronden, toch zijn de specifieke condities vaak weer net even anders.

Wat verwachten jullie van het komende jaar?

We hopen dat er meer variatie in de graslanden komt en dat de aanplant en natuurlijke verjonging een goede groeispurt kan maken. Dit is natuurlijk wel (mede) afhankelijk van de weersomstandigheden. Zo kan ook de struiklaag zich beter ontwikkelen. We hopen dat je straks je naast bomen en grassen ook meer grotere struiken ziet in het gebied. En daar kunnen de dieren weer beter in schuilen…

Wil je hier nu nog meer over weten, wandel dan met ons mee tijdens een wandeling met een van onze natuurbeheerders.