Maashorst Nieuwsoverzicht

Maashorst

De berk en berkenteer

6 april 2021

Dat onze voorvaderen heel lang geleden nog te velde moesten om hun kostje bij elkaar te verzamelen, kunnen wij ons haast niet meer voorstellen. Met de mannen, de jagers uit het kamp, de wildernis in, om vervolgens (soms enkele dagen later) terug te keren met hopelijk wat te eten. Jagers en verzamelaars werden steeds slimmer in het gebruik van dat wat de natuur te bieden had. Van de steentijd tot in de bronstijd werden vuurstenen schrapers, pijlpunten, speerpunten en bijlen gebruikt. De jacht op dieren werd geleidelijk aan minder en de mensen gingen steeds meer leven van de landbouw en veeteelt. Maar zolang de mens moest jagen om te overleven, had hij daarvoor ook de juiste materialen nodig zoals speren, pijl en boog, en de atlatl: een hefboom ouder dan de handboog om pijlen weg te gooien. De vuurstenen pijl en speerpunten moesten goed vastgezet worden in de schacht. Maar, hoe deden ze dat nou?! Hier komt o.a. de berk om de hoek kijken. Naast naaldbomen, was en is de berk een boom waar een teerachtige substantie uitgehaald kan worden, oftewel lijm. Door de bast van de berk te verhitten in een pot, zonder dat deze direct verbrandt, komt er berkenteer vrij. Een zwart goedje dat als het warm is, vloeibaar is, maar zodra het afkoelt een stugge substantie wordt. Ideaal om vuursteen vast te zetten in het hout. Wat heeft de natuur toch veel te bieden en: hoe kwamen ze erop?! Op de foto’s zie je berkenteer en enkele pijlpunten. Deze heb ik zelf gevonden. De pijlpunt met weerhaken is afkomstig uit natuurgebied de Maashorst. Marcel Janssen

Maashorst

Lisdodde

6 april 2021

We kennen op natuurbegraafplaats Maashorst twee soorten Lisdodde, de grote en de kleine. Het verschil tussen de twee is minimaal, alleen het blad van de kleine lisdodde is wat smaller. Beide plantsoorten kunnen ongeveer twee meter hoog worden. Lisdodde vind je langs vennen, plassen, rivieren, beekjes en slootkanten. Het zuivert het water doordat de wortels en stengels als een soort filter fungeren. De geur van de lisdodde is goed te herkennen. Het ruikt een beetje dropachtig, vooral als je de wortel stuk breekt. Veel van de lisdodde is eetbaar (let wel op dat de plant niet langs vervuild water staat). De wortels kun je koken (soep van maken) of bakken en ook laten drogen, zodat je er meel van kunt maken. De ingekookte wortel-substantie kan ook als bindmiddel dienen. Het stuifmeel kun je gebruiken als bakmeel. In de stengel vind je het witte gedeelte wat gekookt kan worden, en als je van bitter houdt, kan het ook rauw gegeten worden. Van de jonge bladeren in het voorjaar kun je een soort spinazie maken. De lisdodde werd in het verleden ook voor andere doeleinden gebruikt. Van de lange bladeren kun je bijvoorbeeld mandjes vlechten en zelfs touw maken. Dit vergt echter wel wat oefening. De ‘sigaar’ kun je gebruiken als fakkel, nadat je hem in olie hebt gedrenkt. De pluisjes werden vroeger gebruikt bij het maken van vuur met een vuursteen. Als de ‘sigaar’ nog niet te rijp is, kun je hem ook als lont gebruiken. Als je hem dan aansteekt, zal hij gloeien als een… juist, sigaar! Zo zie je maar: deze ‘simpele’ plant heeft nog heel wat in huis!

Maashorst

Ontmoet Martijn

6 april 2021

Mijn naam is Martijn Daamen, 37 jaar oud en sinds kort mag ik deel uitmaken van het team op natuurbegraafplaats Maashorst. Op 8 februari 2021 ben ik hier begonnen in de rol van manager natuurbegraafplaats. Mijn achtergrond ligt in de hospitality branche; hiervoor heb ik ruim 13 jaar bij Maison van den Boer gewerkt. Binnen dit bedrijf was ik eindverantwoordelijke voor diverse locaties. Begin dit jaar was ik toe aan een andere uitdaging en ben ik op zoek gegaan naar iets nieuws. Het was tijd voor de volgende stap in mijn leven. Belangrijk in mijn keuze waren -en zijn nog steeds- mens, natuur, teamverband en verantwoordelijkheid. Ik vind het fijn om in een team te werken en haal veel voldoening uit de natuur. Natuur is voor mij erg belangrijk en geeft mij veel ontspanning. Samen of soms juist alleen. Even weg van de dagelijkse hectiek. De natuur biedt rust, even opladen en genieten van de kleine dingen. Het mooie aan de natuur in Nederland is dat ieder seizoen zijn eigen mooie karakter en kleuren heeft. Natuurbegraven Nederland sprak mij enorm aan. Empathisch, passievol en dienstbaar zijn mooie kernwaarden die mij erg aanspreken in dit bedrijf dat nog volop in ontwikkeling is. Als manager van natuurbegraafplaats Maashorst hoop ik mee te kunnen werken aan de verdere groei voor mens, natuur en organisatie. Mijn nieuwe rol is totaal anders dan mijn vorige, maar kent tegelijkertijd ook veel raakvlakken. Zo was in mijn vorige baan vooral de omgang met gasten erg belangrijk voor mij, en dat is hier op de natuurbegraafplaats niet anders. Ik ben inmiddels anderhalve maand aan het werk op Maashorst en ondanks deze bijzondere tijd ben ik warm ontvangen door het team dat hier werkzaam is. Je merkt aan alles en iedereen dat aandacht voor elkaar en voor de natuur met stip op nummer één staan. In mijn vrije tijd reis ik graag, houd ik van cultuur en vind ik het leuk om met mijn vriendin Anouk nieuwe plekken te ontdekken. Weet dat je welkom bent op Maashorst, de koffie staat klaar. Groetjes, Martijn

Maashorst

Loslaten is achteromkijken zon...

6 april 2021

Mijn eerste lichtjesavond op Maashorst op 9 november 2019. Wat was dat een bijzondere ervaring. Samen met ons mooie team en alle nabestaanden was de verbinding met elkaar en deze plek zo voelbaar. Samen gedenken en herinneren. Afgelopen anderhalf jaar mocht ik op Maashorst nog veel meer van deze bijzondere ervaringen en ontmoetingen meemaken. Openhartige gesprekken met nabestaanden, en mensen die een plek kwamen uitzoeken. Samen het fundament leggen voor een persoonlijk afscheid, een basis om weer verder te kunnen. Ook in deze bijzondere coronatijd. Want ondanks alle beperkingen zijn we positief en maken we Maashorst samen tot een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn. We nemen heel bewust alle voorzorgsmaatregelen en kunnen in deze tijd met elkaar toch een klein of groot verschil maken met onze dienstbaarheid. Dankbaar dat we dit samen mogen doen. Voor mij komt wat sneller dan verwacht het moment om Maashorst los te laten. Om het mooie team los te laten en de mensen die mij zo dierbaar zijn geworden. Binnen Natuurbegraven Nederland krijg ik de kans om dichtbij huis, de nieuwe natuurbegraafplaats Huis ter Heide, een verborgen parel in het hart van Brabant, te gaan opzetten en hier weer nieuwe verbindingen te maken. Ik kan Maashorst hierdoor loslaten, ik blijf verbonden met natuurbegraven en draag in het volste vertrouwen het stokje op Maashorst over aan Martijn Daamen. Maashorst houdt een speciaal plekje in mijn hart. Zonder spijt kijk ik achterom als ik voor de laatste keer na mijn werkdag naar huis rijd, met alle mooie momenten in gedachten. Graag blijf ik terugkomen op deze bijzondere plek waar ik voor het eerst kennismaakte met Natuurbegraven Nederland. Warme groet, Joke Schilstra

Heidepol

Maashorst

Bomen of bos

26 maart 2021

Elke natuurbeheerder kent het dilemma; ga je een boom kappen voor meer natuurkwaliteit? Dat voelt nogal tegenstrijdig. Als je meer natuur wilt, laat je toch de boom staan? In grote lijnen klopt dat, maar als je een bos hebt met alleen maar dezelfde bomen van dezelfde leeftijd, dan begrijpt iedereen wel dat er minder diversiteit is dan een bos met veel verschillende soorten bomen en planten en van verschillende leeftijden. Om van een monotoon bos door mensen aangeplant naar een gevarieerd bos te gaan zijn meerdere mogelijkheden denkbaar. In grote lijnen komt het hierop neer: je doet niets of je helpt het bos. Als je niets doet, komen door veroudering en het omvallen van bomen vanzelf gaten in het bos, waar zich weer nieuwe soorten kunnen vestigen. Voordat het een gevarieerd bos is, zijn we dan wel heel wat generaties verder. Een andere strategie is het bos helpen in de omvorming. Dit betekent actief bomen kappen en andere soorten bomen planten. Door een boom te kappen krijg je dus meer biodiversiteit. Een voordeel bij deze aanpak is dat je hout uit het bos overhoudt om weer te gebruiken voor een houten bankje of als afvalbak voor bladeren. Meer soorten bomen zorgen voor meer biodiversiteit. Ook meer variatie tussen bos en open plekken verhoogt de natuurwaarde en biodiversiteit. Daarom maken natuurbeheerders soms open plekken in het bos, die vervolgens vanzelf weer langzaam dichtgroeien. Dit geldt overigens maar voor een beperkt deel van het bos, want oude bomen en ook afgestorven bomen zijn heel belangrijk voor de biodiversiteit. Kortom, het beheren van een bos gebeurt evenwichtig en met veel zorg en aandacht

Maashorst

Stichting Nieuwe Natuur

14 december 2020

Nederland wordt nóg mooier als er meer natuur en meer biodiversiteit is. Daarom hebben de oprichters van Natuurbegraven Nederland ook het initiatief genomen om Stichting Nieuwe Natuur op te zetten. Deze stichting draagt actief bij aan de realisatie van nieuwe natuur door het aanleggen van bos, kruidenrijke graslanden, poelen en andere natuur. Stichting Nieuwe Natuur werkt samen met de natuurbegraafplaatsen van Natuurbegraven Nederland. Maar ook met nabestaanden, mensen die een plekje hebben gekocht op de natuurbegraafplaats, en met andere organisaties die willen bijdragen aan een mooier Nederland. In maart 2020 is een stukje nieuwe natuur aan de Koolwijk, gelegen aan de grens van de Maashorst, aangeplant. Op dit bosperceel groeien nu ongeveer 2.200 jonge bomen en struiken. Het plan was om dit perceel half maart feestelijk te openen met iedereen die een plekje op Maashorst heeft aangekocht. De uitnodigingen waren al de deur uit. We weten allemaal hoe anders dit jaar is verlopen… Niet alle jonge aanplant is de zeer droge zomer van 2020 goed doorgekomen. Met name de beplanting dicht tegen de Hoefstraat had het zwaar. Daarom hebben we op 5 december de uitgevallen boompjes en struiken vervangen. De komende jaren zal zich hier een divers stuk loofbos ontwikkelen. De overgang tussen de heuvelrug bij Herperduin en de Koolwijkse polder wordt hiermee geleidelijker gemaakt. Daardoor wordt het gebied interessanter voor vogels, insecten en zoogdieren zoals de das. In het voorjaar van 2021 gaan we het grasland ernaast frezen en inzaaien met maaisel, afkomstig van onze natuurbegraafplaats. Het grasland is hier al goed ontwikkeld en de soorten die we op Maashorst al zien, brengen we zo ook naar de Koolwijk toe, zodat daar dezelfde kruiden gaan groeien. Ook volgend jaar willen we weer een nieuw stukje natuur aankopen tegen het natuurgebied aan. Als je tips hebt waar dit mogelijk kan, dan horen wij dat graag!

Maashorst

Lichtjesavond – Op afstand d...

14 december 2020

We vonden het heel bijzonder en ook een beetje spannend om dit jaar, ondanks alle maatregelen vanuit de overheid, toch een lichtjesavond te organiseren. Een speciale avond voor nabestaanden, waarop de naam van hun dierbare weer hardop uitgesproken werd, zodat ze nooit vergeten worden. Door deze avond online te verzorgen, konden we toch verbinding maken met iedereen. Nabestaanden ontvingen in de week voorafgaand aan de lichtjesavond een doosje met daarin het gedicht ‘Ik vergeet je niet’, een kaarsje en kaarsenzakje. Ook zat er in het doosje een speciale kaart van groeipapier om dierbare herinneringen op te schrijven, met daarin ‘vergeet-mij-nietjes’ om te planten in het voorjaar. Via een link naar een livestream konden alle nabestaanden op een veilige manier op afstand dichtbij zijn. Er is door velen gekeken, zelfs nog op de zondag erna. De namen werden genoemd en voor alle overledenen werd een kaarsje gebrand. Er klonk een speciaal liedje voor de kinderen, en een vertelling: ‘De verte’ van Toon Tellegen. We sloten af met het prachtige gedicht: ‘Ik vergeet je niet’. De muzikale invulling werd verzorgd door Simone Slegers en Marcel Luntungan die ons ondanks de kou, verwarmden met zorgvuldig gekozen liedjes en hun warme klanken. We waren buiten onder de trap, dichtbij jullie en dichtbij jullie dierbaren. Hartverwarmend waren de vele reacties die we van veel nabestaanden hebben mogen ontvangen, zowel in persoon, via e-mail als op social media. Dank jullie wel! Wat fijn te horen ook, dat een aantal nabestaanden deze Lichtjesavond zelfs nog intiemer en persoonlijker vonden dan voorgaande jaren.

Maashorst

Even voorstellen: Sieb Droomer...

14 december 2020

De komende periode zien jullie een nieuw gezicht aan het werk in ons natuurgebied: Sieb Droomers. Hij stelt zichzelf graag even voor: Hallo, ik ben Sieb Droomers. Ik ben 17 jaar en loop stage bij de beheerders van natuurbegraafplaats Maashorst. Ik volg op dit moment de opleiding MBO-4 Bos- & Natuurbeheer Helicon in Velp. Dit is een 3-jarige opleiding tot bijvoorbeeld natuurbeheerder of boswachter. Voorheen was natuurbegraafplaats Maashorst een onbekende plek voor mij, maar sinds mijn oma hier begraven ligt, is het een plek waar ik graag kom om van de rust te genieten en mijn hoofd leeg te maken. Het is zo’n prachtig gebied. Je kunt hier genieten van de rust, van de natuur, van de vogeltjes en diertjes die je hoort en van de stilte. Je hebt niet het gevoel dat je op een begraafplaats bent. De mensen van natuurbegraafplaats Maashorst zijn allemaal zo vriendelijk en warm. Hoe ik hier terechtgekomen ben? Begin van dit schooljaar ben ik begonnen aan de opleiding Bos- & Natuurbeheer aan het Helicon in Velp. Toen ik op zoek mocht naar een stageplaats, dacht ik meteen aan natuurbegraafplaats Maashorst. Hoe mooi kan het zijn als je én bezig mag zijn met de natuur, maar ook met de nabestaanden en de mensen die hier begraven zijn? Ik weet wat voor impact het heeft als alles rondom een afscheid er zo mooi uitziet, en wat het met een nabestaande kan doen als je weet dat de overledene zo’n mooi plekje krijgt. Dit wil ik ook voor de mensen betekenen die hier nu terechtkomen, en voor de nabestaanden. Ik heb dus de stoute schoenen aangetrokken en Marcel Jansen, natuurbeheerder van dit gebied, een appje gestuurd met de vraag of ik hier stage mocht komen lopen. Marcel kende mijn verhaal al, omdat mijn opa er al trots over had verteld. Al snel was duidelijk dat natuurbegraafplaats Maashorst een geschikte stageplek zou zijn voor mij.

Natuurbegraven Nederland

Heidepol

Maashorst

Schoorsveld

Landgoed Mookerheide

De bouwers van een gezonde bod...

10 december 2020

Eindelijk, we gaan richting winter. Lekker vriezen, sneeuw en ijs. We zien er nu al naar uit. Wandel- en schaatstochten met een waterig zonnetje, gure wind en erwtensoep natuurlijk! Heerlijk om zo van de seizoenen te genieten. Het is alleen nog niet zover. We staan aan de vooravond van de winter; de herfst is over zijn hoogtepunt heen. Vruchten zijn rijp: geplukt, gepikt of gevallen. Bladeren worden ontdaan van hun belangrijke bouwstoffen, om te worden hergebruikt in de boom of struik, en vallen vervolgens op de grond. Gelukkig is niet alles uit het blad en kunnen schimmels en bacteriën aan de slag met het afbreken ervan. Zo vervalt het blad langzaam in steeds kleinere delen. Ook leven er kleine dieren in deze humuslaag, die aan het ontstaan is na jaren van bladval. Dieren met zes poten, acht poten en soms wel duizend poten. Zelfs dieren zonder poten. Dat is maar goed ook. Wormen zijn namelijk één van de belangrijkste transporteurs in de bodem. Zonder wormen blijven de bladeren en humus op de bodem liggen, kan water lang niet zo snel de bodem in en vindt er minder uitwisseling plaats van gassen. Wormen zijn er in allerlei soorten en maten. In Nederland komen zo’n 25 soorten wormen voor (wereldwijd wel 7.000!). De in Nederland levende wormen zijn in te delen in grofweg drie groepen, ze leven: in de strooisel laag, in de bodem en bewegen daar hoofdzakelijk horizontaal of in de bodem en maken daar verticale gangen. Deze laatste groep wordt ook wel pendelaars genoemd. Ze pendelen op en neer in dezelfde gang, dag in dag uit, het hele jaar door, wel zeven jaar lang (zo oud kunnen ze worden). In deze gang trekken ze humus, maar soms ook hele bladeren mee naar binnen. Natuurlijk geen grote bladeren zoals van een esdoorn. Maar wel kleine blaadjes. Deze trekken ze aan het steeltje hun gangetje Na enige tijd is het blaadje een beetje zacht en vormt het een lekker hapje voor de worm. Er komt gelukkig steeds meer belangstelling en waardering voor de worm. Door die belangstelling komen we ook meer te weten over het beestje. Zo houdt -ie niet van zure bodems en zal daarom nauwelijks te vinden zijn in bossen met enkel naaldbomen. De afgevallen naalden hebben een verzurend effect en ze verteren nauwelijks. Door in naaldbossen de laag naalden te verwijderen en loofbomen te planten, wordt de humuslaag weer een plek waarin de worm zich thuis voelt. Linde is bijvoorbeeld een boomsoort die steeds vaker wordt aangeplant. De bladeren van de linde zijn namelijk basisch. De humuslaag en bodem worden hierdoor minder zuur. Fijn voor de worm en fijn voor ons, want daarmee wordt het bos ook een stuk robuuster. Een gezonde bodem is van levensbelang voor een gezond bos. De lindes brengen ook weer kleur in het bos, zeker in het najaar. Bladeren verkleuren prachtig en na het loslaten van de tak, dansen de lichte lindeblaadjes als balletdansers door de lucht. En als dat gebeurt, komt de winter eraan. Lekker vriezen, sneeuw en ijs. We kijken ernaar uit!

Natuurbegraven Nederland

Heidepol

Maashorst

Schoorsveld

Landgoed Mookerheide

Aangepaste maatregelen

16 oktober 2020

De herfstzon zet de langzaam verkleurende bomen in het najaar weer in een ander daglicht. De natuur laat zoveel moois zien. Vooral in deze tijd is verandering aan de orde van de dag, waar iedereen op zijn eigen manier in meebeweegt. U bent nog steeds van harte welkom op onze natuurbegraafplaats. Wandelen in de openheid van de natuur doet goed. Een gesprek over een plek in de natuur is op dit moment gewoon mogelijk met maximaal 3 gespreksgenoten. Wij houden dan 1,5 meter afstand van u en we geven u geen hand. We begroeten u graag op een andere persoonlijke wijze en hopen op uw begrip. Indien het vermoeden bestaat dat er ziekteverschijnselen zijn of u in quarantaine dient te verblijven, kunt u helaas niet deelnemen aan het gesprek met één van onze collega’s. Wij denken graag met u mee over een passende oplossing, door bijvoorbeeld te beeldbellen. Vanwege de overheidsrichtlijnen worden er voorlopig geen groepsactiviteiten, zoals natuurwerkdagen en informatiewandelingen, door ons georganiseerd. U kunt zelf in alle rust een bezoek brengen aan de natuurbegraafplaats. Het informatiecentrum is op zondag voorlopig gesloten, maar de natuur blijft vrij toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. De impact van het coronavirus is groot. Maar onze wil om van betekenis te zijn voor mens en natuur is groter. Bezoekt u een uitvaart? Lees dan hier over de toepassing van de overheidsrichtlijnen: Heidepol, Maashorst, Schoorsveld en Landgoed Mookerheide.

Maashorst

De putter

18 september 2020

Op het moment doen grote groepen putters Maashorst aan. Dat is niet zo vreemd als je je beseft dat deze korte afstand trekvogels graag in houtwallen, boomgaarden en in struiken langs randen van bossen vertoeven. De zangvogels uit de familie der vinkachtigen, houden van droge schrale plekken met ruige plantengroei. Putters passen zich aan, aan landschappen zoals ze door de mens gemaakt zijn. De enige voorwaarde die ze stellen, is dat er voldoende planten met composieten aanwezig zijn, zoals distels en paardenbloemen in de zomer en zaden van de els en de lariks in de winter. Deze planten en bomen produceren de zaden waarvan de putter bijna geheel afhankelijk is. Alleen jonge putters krijgen ook veel insecten voorgeschoteld, omdat ze de eiwitten uit deze beestjes nodig hebben voor de groei. Putters zijn opvallende vogels met een rood gezicht, en een verder zwart-witte kop. Aan de driehoekige spitse snavel zie je direct dat het een zaden- en insecteneter is. Putters hebben zwarte vleugels met een brede gele streep die je het beste kunt zien in de vlucht. De staart is zwart gevlekt, en de rug is bruin tot wit. Nu de bladeren nog aan de bomen staan, zie je ze niet altijd, maar je kunt ze zeker horen; ze kwetteren hoog en zingen allerlei deuntjes, ook in hun vlucht. Een ‘gevarieerde zang’ heet dat officieel. Putters zijn monogaam en broeden van april tot augustus. Ze hebben maximaal twee nestjes per jaar en vragen maar weinig ruimte. Daarom zitten er vaak meerdere putterpaartjes in eenzelfde weiland of boomgaard. De nesten worden door de vrouwtjes gebouwd, en de mannetjes dragen het nestmateriaal aan. Ze stelen ook weleens nestmateriaal uit een vinkennest. Alle eieren worden in een dag of tien uitgebroed. Na ongeveer veertien dagen vliegen de jongen uit, maar blijven de ouders ze nog een tijdje voeren.

Maashorst

De jonge torenvalken

18 september 2020

Het is maart 2017. Onze natuurbegraafplaats is nu een paar maanden oud en enkele vogelsoorten -waaronder de torenvalk- beginnen zich hier al aardig thuis te voelen. Regelmatig spotten we een koppeltje torenvalken in de buurt van het ven, waar zij samen gemoedelijk op de leuning van het bankje vertoeven. Een nestkast voor het koppeltje hebben we helaas niet, dus op een zaterdagmorgen duik ik mijn schuurtje in om er eentje te maken. Het zou wel heel erg leuk zijn als het koppeltje hier gaat broeden! Nadat de nestkast is gemaakt en we deze op een paal hebben gemonteerd, kan hij worden gezet. We kiezen een leuke plek uit aan de rand van de natuurbegraafplaats en bevestigen de nestkast met de opening richting het noorden. Hij staat er prachtig bij en vormt een heuse blikvanger. Ook de torenvalken en de duiven zijn er zichtbaar blij mee, want de volgende dag en de dagen erna, zitten ze al boven op de kast. We hebben er het volste vertrouwen in dat ze dit jaar al gaan broeden, want het koppeltje valken is niet weg te slaan bij de kast. Maar… helaas. De kast wordt volop gebruikt als uitkijktoren, van waaraf de torenvalk een mooi overzicht heeft op zijn jachtterrein. Maar broeden, ho maar! De jaren kruipen langzaam voorbij en elk jaar is het hetzelfde liedje. De torenvalk wil ‘helaas’ maar niet broeden. Maar dan… is het 2020. Ik denk dat de torenvalken hebben gewacht op een mooi rond getal. Zoals ieder jaar, zitten ze ook nu weer volop bovenop en in de kast. En, ze blijven in de kast! Vooral het vrouwtje komt er bijna niet meer uit en het mannetje is volop aan het jagen. Zouden ze nu dan eindelijk aan het broeden zijn?! Met de verrekijker houden we regelmatig de nestkast in de gaten. We zijn er nu zeker van dat ze aan het broeden zijn. Spannend! Een paar weken verder gaat het vrouwtje mee op jacht. De jonge torenvalken zien we nu regelmatig met hun kopjes boven de rand uitsteken. We tellen er zo vier, maar om er zeker van te zijn dat het er ook écht vier zijn, schakelen we iemand van de vogelwacht in, die komt ‘spiegelen’.  Met een spiegel op een uitschuifbare stok, kunnen we in het nestkastje kijken. De jonge valken zijn totaal niet bang en we zien inderdaad vier nieuwsgierige kopjes in de spiegel kijken; werkelijk een prachtig gezicht. We zijn er trots op dat we de natuur weer en stukje hebben kunnen helpen, al is het maar met een eenvoudige vogelkast op een lange paal! Marcel Janssen – natuurbeheerder Maashorst

Maashorst

Even voorstellen...

18 september 2020

Mijn naam is Grietje van Schijndel en ik werk sinds 9 mei 2017 bij natuurbegraafplaats Maashorst. In het begin alleen in de catering, maar daarna ook regelmatig in het informatiecentrum als gastvrouw. Voordat ik op natuurbegraafplaats Maashorst aan de slag ging, heb ik 38 jaar samen met mijn man een restaurant met zalen gerund. Wij hebben hier heel veel gasten mogen ontvangen. Van mensen die iets te vieren hadden, tot gasten die bij ons het afscheid van een dierbare organiseerden. Sinds september 2019 hebben mijn partner en ik een B&B aan de Rijksweg in Schaijk. Dit is prima te combineren met mijn werk op de natuurbegraafplaats. Ik ben graag onder de mensen en heb het graag druk, want dan functioneer ik het beste en ben ik in mijn sas. Samen met mijn collega’s bied ik gasten een fijn en vertrouwd gevoel, zodat ze naar huis gaan met de gedachte; het was mooi en het was goed zo. Heel fijn vind ik het werken als gastvrouw bij het informatiecentrum, waar nabestaanden even hun verhaal kwijt kunnen en een kopje koffie (bakkie troost) komen drinken. Regelmatig mocht ik meemaken dat gasten heel verdrietig binnenkwamen en dat ze na even een kopje koffie en een luisterend oor weer met een glimlach de deur uit gingen. Dit zijn in grote lijnen mijn werkzaamheden bij de natuurbegraafplaats, maar kan ik me nuttig maken bij een schoonmaakklus of iets anders, dan kan er altijd een beroep op mij gedaan worden. Mijn waardering haal ik uit de vele bedankjes van de gasten, een hand en soms een knuffel (maar dat was vóór corona). Ik vind het geweldig om tijdens de lichtjesavonden te werken. De dankbaarheid van de bezoekers is dan zo ontzettend groots en warm! Eén uitvaart zal ik niet snel vergeten. Een echtpaar uit Friesland is in het plaatsje Zeeland komen wonen om dichter bij de kinderen en kleinkinderen te zijn. Meneer had op onze natuurbegraafplaats een plekje gereserveerd en kwam te overlijden. Voor de dienst ontving ik de familie uit Friesland met koffie en een broodje. Van de uitvaartondernemer kreeg ik nog wat tips; zeg maar “oant moarn, in nije dei…”  Waarop ik zei: “Ja, maar ik kom uit Friesland, ik spreek Fries.” “Meen je dat!?? zei de uitvaartondernemer. En hij ging meteen aan de echtgenote van de overledene vertellen dat er speciaal voor hun gezelschap een Friezin in de horeca stond. Het mooie was, dat er Friese gasten binnenkwamen die – alsof het de normaalste zaak van de wereld was – meteen in het Fries tegen mij begonnen te praten! Een teken dat men zich duidelijk op het gemak voelde. Ik heb er na afloop met de echtgenote nog even om gelachen. Ook mij deed het goed deze uitvaart met zoveel Friezen te mogen verzorgen. Ik vind het fijn om na een paar maanden thuis te zijn geweest (toen een samenzijn na een uitvaart i.v.m. corona niet mogelijk was) mijn collega’s van natuurbegraafplaats Maashorst weer te zien. Ik miste de gasten, de samenwerking, de voldoening en de trots om een condoleance soepel te laten verlopen zodat nabestaanden er met een goed gevoel op terugkijken. Maar ook de dankbaarheid en de complimenten van de gasten over hoe mooi het bij ons op de natuurbegraafplaats is. Er is nu meer tijd om na te denken. Wat gaat de toekomst ons brengen? De 1,5 meter maatschappij zet veel beroepen voor een uitdaging. Mij rijst de vraag: hoe kan dit opgelost worden in de horeca en in de uitvaartbranche? Veel vragen, maar samen komen we er wel! Grietje van Schijndel – medewerkster horecateam Maashorst

Maashorst

September op Maashorst

18 september 2020

September op Maashorst. Terwijl we nog volop genieten van de mooie nazomer, staat de herfst alweer stilletjes voor de deur. Na een droge periode, werd ons prachtige natuurgebied getrakteerd op een aantal flinke buien. De regen zorgde dat alles wat aan de oppervlakte groeit, weer mooi groen kleurde, en er weer fris bij staat. Onze beheerders hebben hard gewerkt. Er zijn twee maaifases afgerond en voor de winter volgt de laatste fase. Alle begroeiing die dan nog op hoogte staat, is bedoeld als bescherming voor alle diersoorten op Maashorst. Deze begroeiing wordt straks in het voorjaar als eerste gemaaid. De eikenbomen hebben hun eikels een week of drie eerder laten vallen dan normaal; het was dan ook de derde droge zomer op rij. In de boomgaard aan de oprijlaan, zien we dat een aantal fruitbomen voor de tweede keer dit jaar in bloei staat. Normaal gesproken bloeit de bloesem enkel in het voorjaar. Best bijzonder dus! Wist je trouwens dat onze boomgaard zo is aangeplant dat de dassen er maandenlang plezier van hebben? Deze alleseters zijn dol op valfruit en de fruitsoorten volgen elkaar op. Zo zijn er in het voorjaar eerst de kersen en daarna de pruimen, prijken nu de appels en peren aan de bomen en in het najaar volgen de walnoten. En als al dat lekkers niet voor handen is, smult de das van knollen, mais, koren, kevers, insectenlarven en slakken. Met het vergaren van zijn avondmaal is het diertje elke nacht uren zoet.

Maashorst

Een 'bakkie troost'

18 september 2020

Als team vinden wij het fijn dat we na een bijzondere tijd weer koffie en thee mogen aanbieden aan nabestaanden en bezoekers van ons informatiecentrum. Ook vinden we het prettig dat we na een uitvaart weer eten en drinken mogen serveren. Goed dat nabestaanden weer samen mogen komen om het glas te heffen op hun dierbaren, en herinneringen te delen met hun geliefden. Beperkingen hebben we omgezet in mogelijkheden: speciaal voor natuurbegraafplaats Maashorst heeft onze cateraar 1-persoons boxjes met veel zorg samengesteld: diverse varianten lunchboxen, borrelboxen en zoete boxen. Zo blijven we zoeken naar mogelijkheden om toch zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen van nabestaanden. Het is een uitdaging om de 1,5 meter regel en de routing door de Hoeve te handhaven. Het is een regel die snel vergeten wordt bij het afscheid van een dierbare, waarvoor we uiteraard alle begrip hebben, maar we zorgen ook graag goed voor elkaars gezondheid. We hebben daarom met veel zorg onze ceremonieruimte en het Koffiehuys volgens de nieuwe norm ingericht. Ook maken we nu gebruik van twee uitgiftepunten voor de drankjes en de boxen, zodat er zoveel mogelijk ruimte blijft voor iedereen. Ik vond het zelf echt een gemis om een poosje geen kopje koffie aan te kunnen bieden aan onze bezoekers, maar weet dat als je nu de natuurbegraafplaats aandoet voor een wandeling, je weer van harte welkom bent voor een ‘bakkie troost’! Maaike van Rosmalen – coördinator horecateam

Maashorst

Op afstand dichtbij

18 september 2020

Maart 2020. Ineens mochten er slechts 30 mensen bij een afscheid aanwezig zijn, geen condoleance na afloop… Hoe konden families die met een overlijden te maken kregen op een goede manier afscheid nemen? Samen met de nabestaanden en uitvaartondernemers hebben we naar de mogelijkheden op Maashorst gekeken om toch heel bewust en liefdevol stil te staan bij iemands leven en vervolgens afscheid te nemen. Er zijn in kleine intieme gezelschappen vele herinneringen opgehaald, er is naar betekenisvolle muziek geluisterd, muziek gemaakt, er zijn foto’s en filmpjes bekeken en bijzondere rituelen uitgevoerd. Dit alles met een lach en een traan. Familie, vrienden en bekenden konden regelmatig via een livestream op afstand aanwezig zijn, zo konden later toch de herinneringen gedeeld worden met elkaar. “Het moest zo zijn.” of “Ons pap had geen passender afscheid kunnen krijgen. Zo intiem, dat paste echt bij de bescheiden familieman die hij was”. Slechts een paar van de reacties die we terug hebben gehoord van nabestaanden die in deze periode afscheid hebben genomen van hun dierbare. Wat ik met name bewonder aan deze families is de wijze waarop zij hun overtuiging over hoe het afscheid had moeten zijn, konden loslaten. En zich met vertrouwen overgaven aan de situatie en de mogelijkheden die er wel waren op dat moment. Ik hoop dat alle mensen die in deze moeilijke tijd een dierbare verliezen, mogen ervaren hoe mooi een kleiner afscheid kan zijn. Misschien is dit zelfs het begin van een nieuwe trend. Een klein, intiem en toch waardig afscheid… Ik gun het iedereen bij wie het past, als de tijd ooit daar is. September 2020. Er kan en mag weer meer. We heten je heel graag persoonlijk welkom op natuurbegraafplaats Maashorst en inmiddels staat ook de koffie weer voor je klaar. We houden nog steeds bewust afstand. Bij binnenkomst mag je je registreren voor bron- en contactonderzoek van de GGD. Bij corona gerelateerde klachten vragen wij je thuis te blijven en Maashorst op een ander moment te bezoeken. Kun je niet persoonlijk komen, dan kijken we graag samen met jou naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld via videobellen. In de Hoeve zijn looproutes aangegeven, er is voldoende desinfecterende handgel voorhanden en we hebben ’t Koffiehuys en de ceremonieruimte zo ingericht dat de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden. Moet je een afscheid organiseren, neem dan contact met ons op zodat we samen alle actuele mogelijkheden kunnen bespreken. Wandelen in onze natuur kan van zonsopkomst tot zonsondergang. Voor de georganiseerde wandelingen, natuurwerkdagen, lezingen en andere activiteiten is aanmelden noodzakelijk. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Ook organiseren we dit jaar de Lichtjesavond; een avond in het teken van herinnering en verbinding, een moment om samen stil te staan bij diegenen die niet meer bij ons zijn. Aangepast, dat wel, maar met de waardevolle elementen die een Lichtjesavond omvatten. Dit jaar organiseren we onze Lichtjesavond ‘Op afstand dichtbij’ op zaterdag 28 november. Meer informatie volgt per post. Graag tot ziens op Maashorst, de koffie staat weer voor je klaar! Warme groet, Joke Schilstra – manager natuurbegraafplaats Maashorst

Natuurbegraven Nederland

Heidepol

Maashorst

Schoorsveld

Landgoed Mookerheide

Hoe zie jij de natuur?

11 september 2020

Een vluchtige pennenstreek of takken met elk blaadje in detail. Een stevige stam en wortels tot diep in de grond of enkel een dunne stam. Voer voor psychologen. Het zegt natuurlijk wel iets over hoe je kijkt naar de natuur, hoe je de natuur ziet. Olifanten zien we graag als de krachtpatsers van de natuur, terwijl mieren in onze achtertuin takken en prooien tillen die veel zwaarder wegen dan zijzelf. De zeearend die met krachtige vleugelslagen een vis uit het water grist, terwijl enkele weken geleden ‘onze’ zwaluwen vanuit Nederland naar Centraal Afrika vliegen. In drie tot vier weken tijd vliegen ze 8.000 km. En dat voor een vogeltje van amper 18 gram. Met de zwaluwen trekken meer vogels richting het zuiden. Met het najaar in het vooruitzicht wordt het rustiger. Niet alle vogels trekken weg, sommigen blijven hier en overwinteren. Er zijn ook vogelsoorten die vanuit het noorden juist naar hier komen om de winter door te komen. Doordat we de afgelopen jaren meer natuur in Nederland zijn gaan maken en leefgebieden worden vergroot, trekken ook andere vogels naar Nederland. Ook op onze natuurbegraafplaats zien we veranderingen. Door onze zorg voor de natuur, ontstaat er een grotere diversiteit, waar ook andere soorten vogels op af komen. Vogels die we daarvoor niet of nauwelijks zagen, komen nu langs voor een bezoekje of bouwen zelfs een nest in ons gebied. Kom kijken op de natuurbegraafplaats om verschillende soorten vogels te zien. Je kunt ook mee wandelen tijdens een van de wandelingen die we maandelijks organiseren op de 2e dag van de maand. Meer informatie

Maashorst

Maaiwerkzaamheden

28 mei 2020

Om een goed ontwikkeld en bloemrijk grasland te ontwikkelen wordt er bij ons op natuurbegraafplaats Maashorst jaarlijks gemaaid. In de zomermaanden zijn we daarom volop bezig met deze maaiwerkzaamheden. Het is een arbeidsintensief karwei want we maaien veelal met de hand rondom de natuurgraven. Dat betekent dat onze natuurbeheerders in deze periode bijna dagelijks met de bosmaaier en de robotmaaier aan het werk zijn. Voordat ze beginnen met maaien controleren ze eerst de aanwezige flora en fauna (het planten- en dierenrijk) zodat ze geen schade aanrichten tijdens de werkzaamheden. Een secuur werkje, want de nesten van broedvogels in de velden liggen vaak erg goed verscholen. Onze natuurbeheerders weten goed wat er groeit en bloeit, ze kijken naar de aanwezige planten, of deze uitgebloeid zijn zodat ze ook de zaadjes voor het volgende jaar hebben gezet. Onze graslanden met heideplanten en zandblauwtjes maaien we bijvoorbeeld voor het grootste gedeelte eind september aangezien deze in augustus en begin september in volle bloei staan. Door het gekozen maaibeheer zorgen de natuurbeheerders ervoor dat er verschillende zeldzame planten weer de kans krijgen te kunnen groeien zoals (akker)viltkruid, zandblauwtje, steenanjer en we hopen ook op de zeldzamere gentiaan soorten. Meer diversiteit in de plantengroei houdt ook in dat er meer variatie aan dieren in het natuurgebied komt. Enkele bijzondere soorten zijn de boom- en graspieper, de grauwe klauwier, de koninginnenpage en de levendbarende hagedis.

Natuurbegraven Nederland

Heidepol

Maashorst

Schoorsveld

Landgoed Mookerheide

Een natuurlijke combinatie

28 mei 2020

De Gezondheidsraad heeft onlangs in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken geschreven dat de nieuwe techniek, alkalische hydrolyse, voldoet aan voorwaarden om haar toe te staan. Het oplossen van overleden dierbaren in vloeistof bij het afscheid wordt daarmee misschien op termijn mogelijk. De techniek, ook wel resomeren genoemd, is een duurzaam alternatief voor crematie, omdat er geen verbranding plaatsvindt, én ook voor het begraven met over afstand vervoerde grafstenen. Resomeren, waar verbranding of het transport van zware grafstenen niet aan de orde is, leidt daarom tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. Resomeren, is daarmee ook een welkome aanvulling op de persoonlijke en duurzame keuze voor eeuwige grafrust in de natuur. Resomeren is meer dan een welkome aanvulling want, na het begraven van een dierbare in een natuurgraf, is de combinatie van natuurbegraven en resomeren daarmee de meest duurzame wijze van afscheid nemen. Want resomeren biedt, net zoals met de as na een crematie, de mogelijkheid om het in water tot poeder opgeloste lichaam, als stof in een urn of anderzijds voor eeuwig in de natuur te begraven. Uit onderzoek blijkt dat ruim 25 procent van de Nederlanders resomeren zou overwegen voor de eigen uitvaart. Het is nu aan de Tweede Kamer om te besluiten of de wet op de Lijkbezorging, waar resomeren onder valt, wordt aangepast.

Maashorst

Natuurwerkdag 10 juli 2020

25 mei 2020

Natuurbegraafplaats Maashorst is voor velen een bijzondere plek. Bijzonder omdat je bij ons een plek hebt gereserveerd of wellicht zelfs al een dierbare begraven hebt. Het natuurgebied, dat voorheen bestond uit weilanden, akkers en productiebos, heeft plaatsgemaakt voor bosgedeeltes, afgewisseld met een ven en open velden. De heide moet deels nog opkomen. Door de afwisseling is er meer ruimte voor een grote variatie aan flora en fauna. De natuur ontwikkelt en vernieuwt zich hier voortdurend en daar zijn we trots op. Om ervoor te zorgen dat deze plek nog heel lang mooi en bijzonder blijft, beheren onze medewerkers het gebied zodat de natuur zich goed kan ontwikkelen. Voor een optimaal resultaat, gebeuren veel werkzaamheden handmatig. Je kunt je voorstellen dat dit in zo’n groot natuurgebied veel tijd vergt. Wij waarderen het dan ook enorm dat mensen ons regelmatig hulp aanbieden, omdat zij graag een steentje bij willen dragen aan het behoud van deze bijzondere plek. Graag steken wij samen de handen uit de mouwen tijdens de natuurwerkdag – met inachtneming van de onderlinge afstand, volgens de richtlijnen van het RIVM – op vrijdag 10 juli 2020 van 9.00 tot 12.30 uur. Je bent van harte welkom om ons een handje te helpen. Onze beheerder geeft een korte uitleg over het natuurbeheer op Maashorst. Vervolgens gaan we samen aan de slag met een aantal werkzaamheden, zoals licht snoeiwerk en het verwijderen van jonge boomscheutjes. We zorgen uiteraard voor voldoende afstand, voldoende koffie, thee en water tussendoor. Rond 12.00 uur stoppen we met de werkzaamheden, en sluiten we de ochtend af met – indien mogelijk – een gezamenlijke lunch in de buitenlucht. (Mocht je speciale dieetwensen hebben, wil je deze dan aan ons doorgeven?) Heb je zin om ons een handje te helpen? Meld je dan uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de Natuurwerkdag aan via contact@maashorst.nl of via 0486-745006. Gezien de tijd waarin we ons bevinden, willen we je vragen om eigen gereedschap (snoeischaar, evt. handzaag, handschoenen) mee te nemen. Wij zorgen er uiteraard voor dat we zelf ook voldoende spullen in huis hebben, net zoals desinfecteermiddel mocht je van ons gereedschap gebruik willen maken. Het grovere zaagwerk wordt uiteraard door onze natuurbeheerders uitgevoerd. Er zijn heel veel lieve mensen die ons graag zouden helpen, waarvan de gezondheid het niet toelaat. Voel je alsjeblieft niet bezwaard! We begrijpen dit volkomen. Team Maashorst

Maashorst

Even voorstellen...

25 mei 2020

Met alle plezier deel ik mijn ervaringen op natuurbegraafplaats Maashorst. Na 45 jaar werkzaam te zijn geweest als salesmanager ben ik op mijn 63ste vervroegd met pensioen gegaan. Hierdoor kreeg ik ineens veel vrije tijd. Tijd die moest worden ingevuld! Ik kwam in contact met een uitvaartondernemer die op zoek was naar dragers. Hiervoor heb ik mij aangemeld. Ruim drie jaar heb ik dit samen met mijn collega’s met veel plezier, en met heel veel respect naar families en nabestaanden mogen doen. Vanuit deze functie kwam ik in contact met natuurbegraafplaats Maashorst. Vanaf de eerste uitvaart die ik mee mocht verzorgen, was ik onder de indruk van natuurbegraven. De rust, de kalmte en de sfeer die natuurbegraafplaats Maashorst uitstraalt vind je op geen kerkhof of openbare begraafplaats terug. Mijn eerste reactie naar mijn collega’s was dan ook: “Hier waait al het verdriet weg en de gasten zijn meer ontspannen.” Mijn collega gaf nog een opmerking: “Ik mis kapelaan Odekerke uit de tv- serie Dagboek van een herdershond, dan zijn we weer helemaal terug in de tijd.” Kortom, sinds mijn eerste kennismaking met natuurbegraafplaats Maashorst ben ik enthousiast over natuurbegraven. Na enkele jaren werd ik als drager ontslagen vanwege verjonging en het uitbesteden van de functie. Ik kreeg de kans me aan te melden voor het verrichten van werkzaamheden op de natuurbegraafplaats. Inmiddels werk ik alweer ruim drie jaar met heel veel plezier als parkeerwacht en cateringmedewerker op natuurbegraafplaats Maashorst, met een hele fijne groep collega’s. En de opmerking van toen: “Hier waait al het verdriet weg”, heb ik al vaak verteld aan onze gasten die dit achteraf meestal alleen maar kunnen beamen. Groetjes, Vincent

Natuurbegraven Nederland

Heidepol

Maashorst

Schoorsveld

Landgoed Mookerheide

Vliegenvangende luchtacrobaten

25 mei 2020

De dagen worden langer en knoppen bloeien uit tot prachtige bloemen of verse groene blaadjes. Blaadjes die gegeten worden door larven van vlinders, kevers en andere insecten. Deze larven worden weer gegeten door andere insecten of vogels, of dienen als voer voor de jonkies die net uit hun ei zijn gekropen. Jonge vogels eten een veelvoud aan lichaamsgewicht voor de groei. Er moeten dus heel wat rupsen, vliegjes of andere insecten gevangen worden, willen alle vogels zo groot en sterk worden als hun ouders. Sommigen vangen op meesterlijke wijze al vliegend de vliegjes en muggen uit de lucht, wendbaar en snel. Zwaluwen hebben dit tot een kunst verheven. Als ware luchtacrobaten vliegen ze op hoge snelheid hoog in de lucht hun kostje bij elkaar, wat dagelijks neerkomt op duizenden vliegjes, mugjes of andere insecten. Nederland telt drie soorten zwaluwen: de boerenzwaluw, de huiszwaluw en de oeverzwaluw. In april komen ze na een vlucht van zo’n 9.000 km vanaf zuidelijk of midden Afrika weer terug in Nederland. Vrijwel altijd weer op hetzelfde nest; onvoorstelbaar hoe ze zo precies de weg weten. In mei komen de eerste van de drie tot zes eitjes uit en worden de jongen volgestopt met alle vliegen en muggen die de ouders maar kunnen vangen. De boerenzwaluw (de meest bekende zwaluw) heeft twee tot drie legsels per jaar en dus evenzoveel hongerige kinderen. Zwaluwen bouwen hun nesten in oude bomen, maar ook onder dakranden en schuren. Je komt ze dus overal tegen. Een hele bijzondere zwaluw, die eigenlijk helemaal geen zwaluw is, is de gierzwaluw. In de evolutie hebben beide vogelsoorten een zelfde aanpassing doorgemaakt en kennen ze nu een vrijwel dezelfde levenswijze. De gierzwaluw komt in het voorjaar vanuit midden Afrika naar Nederland gevlogen. Bouwt hier een nest, legt eieren, brengt zijn kroost groot en vliegt in augustus weer terug naar Afrika. Het bijzondere van deze vogel is dat hij nooit aan de grond komt. De gierzwaluw eet, drinkt en slaapt al vliegend door de lucht. Behalve om te broeden; dat doet -ie in een nest in een oude boom of in of langs daken. De gierzwaluw is overigens goed te onderscheiden van de echte zwaluw. Als hij vliegt lijken zijn gespreide vleugels samen een sikkel te vormen. En zodra hij laag vliegt, is duidelijk aan het gierende geluid te horen waar -ie zijn naam aan te danken heeft. Gierzwaluwen vliegen veelal in groepen en kwetteren er daarbij vrolijk op los met elkaar. Als je de zwaluwen (en jezelf) een plezier wil doen, hang dan nestkasten op rondom je huis. Zeg nou zelf; in plaats van het brommen van een vlieg, hoor jij toch ook liever het kwetteren van een zwaluw?

Natuurbegraven Nederland

Heidepol

Maashorst

Schoorsveld

Landgoed Mookerheide

Maatregelen in tijden van coro...

19 maart 2020

Nachtvorst en ochtenddauw lijken de natuur in de winter als een witte deken te bedekken. De bomen die zich van hun blad hebben ontdaan geven ruimte aan de winterzon en de dieren trekken zich terug voor een winterslaap. Ook in het winterseizoen zit de natuur vol mooie verrassingen die vooral nu extra energie geven. U bent nog steeds van harte welkom op onze natuurbegraafplaatsen. Wandelen in de openheid van de natuur doet goed. Een gesprek over een plek in de natuur is op dit moment mogelijk met maximaal 2 gespreksgenoten. De informatiecentra op de natuurbegraafplaatsen zijn te bezoeken op afspraak zodat het veilig blijft voor iedereen. Wij zorgen dat we alle tijd hebben voor een gesprek. Wij houden dan 1,5 meter afstand van u en we geven u geen hand. We begroeten u graag op een andere persoonlijke wijze en hopen op uw begrip. Als u corona gerelateerde klachten heeft of er wordt van u verwacht binnen te blijven kunt u helaas niet deelnemen aan het gesprek met één van onze collega’s. Wij denken graag met u mee over een passende oplossing, door bijvoorbeeld te beeldbellen. U kunt zelf in alle rust een bezoek brengen aan de natuurbegraafplaats met maximaal 2 personen of de personen uit één huishouden. Om samen het coronavirus onder controle te krijgen is het informatiecentrum daarom niet zonder afspraak te bezoeken. Op zondag zijn de informatiecentra voorlopig gesloten, maar de natuur blijft, dagelijks, vrij toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Vanwege de geldende regels worden voorlopig geen groepsactiviteiten, zoals natuurwerkdagen en informatiewandelingen, door ons georganiseerd. Bezoekt u een uitvaart? Lees dan hier over de toepassing van de overheidsrichtlijnen: Heidepol, Maashorst, Schoorsveld en Landgoed Mookerheide.

Maashorst

Lezing digitale erfenis

17 februari 2020

Begin deze maand gaf Sander van der Meer een presentatie over een steeds vaker voorkomende zorg van nabestaanden: Hoe kun je de digitale nalatenschap van jezelf of je geliefde enerzijds veiligstellen, en anderzijds doen verwijderen mocht je dat willen? Ondanks de zwaarte van dit onderwerp waren we blij te horen dat onze gasten, met name nabestaanden en uitvaartondernemers, deze avond als heel zinvol hebben ervaren. De handvatten en tips die werden aangereikt, werden afgewisseld met een dosis humor, waardoor de avond toch luchtig bleef. Een tip die we je willen meegeven; Als er een dierbare is overleden waar je een waardevol whatsapp contact mee had, ben je er dan van bewust dat bij het uitgeven van diens telefoonnummer (na opzegging van diens abonnnement) alle whatsappjes gestuurd met dit nummer voor altijd verdwijnen, óók van jóuw telefoon. Je kunt deze whatsapp gesprekken uiteraard ook op een andere manier bewaren, door er bijvoorbeeld screenshots van te maken, en ze als foto’s op te slaan. Een andere en eenvoudige manier om ze veilig te stellen, is om er een boekje van te laten maken. Dit kan via www.whappbook.com Heb je behoefte aan meer informatie over digitaal nalatenschap, dan zou je eens kunnen kijken op www.artofgoodbye.com ‘Vraag je niet af wat je moet regelen. Bedenk hoe je herinnerd wilt worden.’ Mocht je vragen hebben na het lezen van dit stukje, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag op weg.

Maashorst

De zwarte els

17 februari 2020

Op natuurbegraafplaats Maashorst groeit een oeroude boomsoort, genaamd de zwarte els (Alnus glutinosa). Uit fossiele vondsten blijkt dat de zwarte els al vanaf het begin van het holoceen in Nederland voorkomt. Dat is zo’n 9.000 jaar geleden. De els (behorende tot de berkenfamilie) groeit vooral op plekken waar het voldoende vochtig is, bijvoorbeeld langs riviertjes, beekjes, vennen en moerassen. De soort groeit graag in groepen en in houtsingels langs sloten. De bladeren en jonge knoppen van de els zijn plakkerig, vandaar ook de tweede naam ‘glutinosa’. Een benaming die afstamt van het Latijnse woord ‘gluten’, wat letterlijk ‘lijm’ betekent. Van het woord ‘Alnus’, is men niet helemaal zeker waar het vanaf stamt. In het Latijn komt het woord Alnus voor en heeft het te maken met water. Onze Keltische voorvaderen gebruikten het woord Alis voor water. Hier kan Alnus dus ook uit voort zijn gekomen. De els werd in een ver verleden gebruikt als hakhout. Niet zozeer om als kachelhout te gebruiken, maar doordat het hout geen hars bevat, was -en is- het uitermate geschikt om er houtskool van te maken, wat weer werd gebruikt als bestandsdeel voor buskruit. Het hout van de els lijkt in eerste instantie niet geschikt om er iets van te bouwen, omdat het hout in tegenstelling tot bijvoorbeeld een eik, relatief zacht is. Maar niets is minder waar! Het hout rot namelijk niet onder water en wordt daarom toegepast in natte funderingen. De els haalt veel water uit de bodem en verdampt grotendeels. Aan de wortels van de els, groeien zogeheten wortelknollen en hierin zit weer een bacterie, genaamd Frankia Alni, die in symbiose leeft met de els. Deze bacterie bindt stikstof uit de atmosfeer en zorgt voor de vorming van nitraat, dat weer wordt gebruikt door de els. De els kan hierdoor op stikstofarme gronden groeien. Op zijn beurt voorziet de els de Frankia-bacterie van koolstof, die deze bacterie weer nodig heeft voor de fotosynthese. Wat zit de natuur toch mooi in elkaar, nietwaar?! Marcel Janssen – natuurbeheerder Maashorst

Maashorst

Het is herfst!

27 november 2019

Het is herfst en dat is te merken ook! Het is herfst, herfst op natuurbegraafplaats Maashorst. Zó hadden we schitterend weer met de lichtjesavond en zó staan we twee dagen later in de stromende regen. Eerlijk is eerlijk: ook dit heeft weer iets. Het is erwtensoepweer! Het gure weer, het verkleuren van de bladeren, wolken die het ene moment helder wit zijn en tien minuten later weer grijs en grauw. Ook vandaag is het weer zeer wisselvallig: met een temperatuur van maar net 9 graden is het koud, waterkoud! Ik ben bezig bij een boskamer aan het einde van de middag en het regent. De wind waait door de toppen van de bomen en de geel gekleurde berkenbladeren vliegen in kleine groepjes door de lucht. De dunne goudkleurige sprieten van het pijpenstrootje wuiven gezamenlijk mee op de wind. Wat een prachtig gezicht is dit. Mijn handschoenen zijn doorweekt en mijn gezicht voel ik niet meer door de kou. Het is half vijf, nog even de laatste loodjes en dan kan ik terug naar de werkschuur om mijn natte spullen uit te trekken. Op de achtergrond hoor ik nog even een zwarte specht ‘schreeuwen’, de enige vogel die ik vandaag heb gehoord of gezien. De rest is stil. En dan opeens trekt de grijze lucht weer open en komen de laatste zonnestralen aan het einde van deze natte dag tóch nog tevoorschijn. Ik kijk vanuit de boskamer over het veld en zie de dauw opkomen. Deze hangt zo’n 30 cm boven het veld. Het begint nu langzaamaan te schemeren en ik zie in de verte hoe een ree uit een bosperceel tevoorschijn komt en blijft staan aan de rand van het veld, rondkijkend om zich heen, met zijn poten bijna niet zichtbaar door de dauw. Een foto in levende lijve… Hoe mooi kan het afsluiten van een dag zijn?! Zo, nu op naar huis, naar de warme kachel. Droge kleren aantrekken en, onder het genot van een kop hete erwtensoep, mijn prachtige belevingen van vandaag vertellen… Marcel Janssen, natuurbeheerder Maashorst

Natuurbegraven Nederland

Heidepol

Maashorst

Schoorsveld

Landgoed Mookerheide

Hoe komen bijen de winter door...

19 november 2019

Met de winter in aantocht zijn de meeste insecten al voorbereid op de koude periode. Sommigen vliegen naar het warme zuiden, anderen overwinteren als ei of als larve. Ook zijn er insecten, waaronder bijen, die overwinteren als volwassen insect. Ze trekken zich terug in dicht struikgewas, in holtes van bomen of in holletjes onder de grond. In Nederland kennen we 360 verschillende soorten bijen. Met de honingpot op tafel denk je wellicht: dat zullen wel honingbijen zijn. Maar niets is minder waar. Er is slechts één honingbijensoort in Nederland. Alle andere soorten bijen vallen in de categorie ‘wilde bijen’ en leven veelal alleen. Hun nest is vaak een holletje, waarin ze zich alleen terugtrekken. De namen van de bijen verraden al een beetje waarin ze het liefst hun holletje maken: denk aan de houtbij of de zandbij. Overigens maakt een zandbij ook holletjes in klei of in de bloempot op het balkon. De slakkenhuisbij is daarentegen alleen tevreden met -je raadt het al- een slakkenhuis. Dan is er ook nog een bijtje dat alleen de mooiste blaadjes verzamelt om er de wanden van zijn nest mee te ‘behangen’: de behangersbij. Een andere soort bij is de koekoeksbij die net zoals de echte koekoek het werk voor hem laat doen en zijn eitjes in het nest van een ander legt. Bij een eitje verzamelen de bijen voedsel voor het moment dat de larve uit het ei komt. De larve eet zich direct na de geboorte vol aan dit voorraadje stuifmeel en nectar. Na het verpoppen van de larve, komt er vervolgens een bijtje uit en is de cyclus weer rond. Bij het naderen van de winter trekt de volgende generatie bijtjes zich terug in hun holletje. De gangen zijn vaak 30-40 cm diep, genoeg om vorstvrij de winter door te komen. Sommige zandbijen gebruiken samen een ingang en onder de grond heeft elke bij zijn eigen gangetje waarin hij overwintert. Na de overwintering vliegen eerst de mannetjes uit. Een paar dagen of weken later volgen de vrouwtjes. De mannetjes zijn eerder, omdat zij zo een grotere kans maken om te paren. Zodra een vrouwtje bevrucht is, begint ze direct een nest te bouwen. Als mannetje wil je dus niet te laat zijn, na alle ontberingen van de winter. Wanneer alle eitjes zijn gelegd en van voedsel voorzien, is het bijtje uitgeput en sterft het.

Maashorst

Natuurwerkdag 14 oktober

11 september 2019

Ben je nog niet bekend met een Natuurwerkdag? We leggen het in onderstaand stukje nog even uit. Natuurbegraafplaats Maashorst is voor velen een bijzondere plek. Bijzonder omdat je bij ons een plek hebt gereserveerd of wellicht zelfs al een dierbare begraven hebt. Het natuurgebied, dat voorheen bestond uit weilanden, akkers en productiebos, heeft plaatsgemaakt voor bosgedeeltes afgewisseld met een ven en open velden. De heide moet deels nog opkomen. Het is een natuurgebied dat door de afwisseling meer ruimte zal geven aan een grotere variatie aan flora en fauna. De natuur ontwikkelt en vernieuwt zich hier voortdurend en daar zijn we trots op. Om ervoor te zorgen dat deze plek nog heel lang mooi en bijzonder blijft, beheren onze medewerkers het gebied zodat de natuur ruimte houdt om zich te ontwikkelen. Voor een optimaal resultaat, gebeuren veel werkzaamheden bij voorkeur handmatig. Je kunt je voorstellen dat dit op zo’n groot natuurgebied veel tijd vergt. Wij waarderen het dan ook enorm dat mensen ons regelmatig hulp aanbieden omdat zij graag een steentje willen bijdragen aan het behoud van deze bijzondere plek. Graag steken wij samen met jou de handen uit de mouwen tijdens de Natuurwerkdag op 14 oktober 2019 van 9.00 tot 12.30 uur. Inloop vanaf 8.45 uur. Je bent van harte welkom om ons een handje te helpen. Deze ochtend komt er ook een schaapskudde naar onze natuurbegraafplaats. Klik hier voor meer informatie. Het is herfstvakantie dus kinderen en kleinkinderen mogen zeker meekomen. Gezellig! Fijn als je even opgeeft met hoeveel mensen je komt, dan houden we daar rekening mee. Onze beheerder geeft een korte uitleg over het natuurbeheer op Maashorst. Vervolgens gaan we samen aan de slag met het uitvoeren van een aantal werkzaamheden, zoals licht snoeiwerk en het verwijderen van jonge boomscheutjes. We zorgen uiteraard voor voldoende koffie, thee en water tussendoor. Rond 12.00 uur stoppen we met de werkzaamheden en sluiten we de ochtend af met een gezamenlijke lunch. (Mocht je speciale dieetwensen hebben, wil je deze dan aan ons doorgeven?) Heb je zin om ons een handje te helpen? Meld je dan uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de Natuurwerkdag aan via contact@maashorst.nl of via 0486-745006. Als je het fijn vindt om met je eigen gereedschap (snoeischaar, handzaag, handschoenen) te werken, voel je dan vrij om dit mee te nemen. Wij zorgen er uiteraard voor dat we zelf ook voldoende spullen in huis hebben. Handschoenen waarmee bramen kunnen worden gesnoeid/verwijderd hebben wij zelf in huis. Het grovere zaagwerk wordt uiteraard door onze natuurbeheerders uitgevoerd. Er zijn heel veel lieve mensen die ons graag zouden helpen, waarvan de gezondheid het niet toelaat. Voel je alsjeblieft niet bezwaard! We begrijpen dit volkomen. Team Maashorst

Maashorst

Droogte voorbij?

8 september 2019

De droogte laat zijn sporen na in het landschap en de natuur. Planten gaan sneller in rust en laten bladeren vallen. Bomen hebben moeite om vitaal te blijven en sterven soms af. Dit heeft direct effect op insecten, vogels en andere dieren. Er is immers minder voedsel voorhanden. Sommige flora- en fauna soorten gedijen juist beter in deze droge periode. In onze velden met veel grassen krijgen bijvoorbeeld kruiden meer kans. We zien daarom ook meer kruiden bloeien en kruiden op plekken waar we ze voorheen niet zagen. Duits viltkruid is zo’n soort die we op Maashorst op meerdere plekken tegenkomen. Het viltkruid zien we normaal niet veel, maar dit jaar dus op meerdere plekken. Het kruid heeft harige balderen (vandaar de naam vilt) waardoor het beter beschermd is tegen uitdroging. Maar in dit zeer droge jaar heeft zelfs viltkruid moeite om te groeien en bloeien. Door de warmte rukken ook plantsoorten vanuit Midden- en Zuid Europa op en beginnen nu in onze natuur zichtbaar te worden. Meestal voegen ze zich in het netwerk van verschillende inheemse soorten. Soms zijn ze wat dominanter en hebben we er ‘last’ van. Vaak is het ook een gevolg van onze eigen manier van met de natuur omgaan. In het verleden werden bij het aanplanten van bos veel bomen van het hetzelfde soort bij elkaar gezet. Vaak ook omdat het makkelijk is als na enkele decennia de bomen gekapt zouden worden voor het hout. Dat is inderdaad praktisch. Maar het betekent ook dat een plaag of ziekte makkelijk om zich heen kan slaan, omdat de bomen dicht bij elkaar in de buurt staan. Om de bossen in onze natuurgebieden sterker te maken, planten we verschillende soorten bomen. En het heeft nog een voordeel: sommige bomen worden bestoven door de wind, anderen door bijen en andere insecten. Door de variatie in bomen, krijgen we dus ook meer variatie in insecten en daarmee weer meer variatie in vogels en andere dieren. Zo wordt onze natuur waardevoller en kunnen we er nog meer van genieten!

Maashorst

Schaapskudde op Maashorst

4 september 2019

Regelmatig krijgen wij de vraag waarom we geen schapen laten grazen in het natuurgebied en dan met name op de heide. Het antwoord: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We hebben in de bossen geen drinkwatervoorziening. Het gebied is toegankelijk voor iedereen, en dus niet afgezet, wat wil zeggen dat de schapen weg zouden kunnen lopen. Daarnaast grazen schapen zeker, maar bemesten ze vervolgens ook weer. Hoe zou het voor nabestaanden voelen als er schapenkeutels op een gedenkschijf liggen… Een gevoelig onderwerp. Het schapenvolk als rode (wollen) draad. Tijdens de Oerweek loopt ’t Schapenvolk over de voormalige verbindingswegen in de Maashorst, de ‘dreven en driften’ van het Oergebied in Brabant. Iedere dag maken de herders met hun kudde en bordercollies en een gezelschap van wolspinsters en viltsters een wandeltocht van de ene naar de andere bestemming. Bezoekers en bewoners van het Oergebied kunnen aansluiten tijdens de wandeltochten. We vinden dit zo’n mooi initiatief dat we de herders met hun schapen ook welkom gaan heten. Op maandagochtend 14 oktober komt de schaapskudde naar onze natuurbegraafplaats. Wil je de schapen mee welkom heten? We wachten ze om 08.30 uur op voor het informatiecentrum. De kudde graast daarna rondom de Hoeve (daar waar geen graven liggen) en is heel goed te sturen door de honden. We zullen op deze dag wel hun begrazingsgebied afzetten met draad. Later die ochtend maken we samen met de schapen een wandelingetje door het gebied. De schapen blijven gewoon op de paden en lopen tussen de 4 en 5 km. per uur; een prima wandeltempo. Sluit aan, en leer van de herders! Tijdens deze ochtend houden we ook weer een Natuurwerkdag. Klik hier voor meer informatie. Het is herfstvakantie dus kinderen en kleinkinderen mogen zeker meekomen. Gezellig! Fijn als je even opgeeft met hoeveel mensen je komt, dan houden we daar rekening mee.

Maashorst

Even voorstellen...

4 september 2019

Mijn naam is Marijke Vertogen. Sinds 15 juni 2018 werk ik in de horeca en als gastvrouw bij Natuurbegraven Nederland op de Maashorst. Ik ben onderdeel van een collegiaal team en dat maakt mijn werk heel bijzonder. Daarnaast: ik ontmoet veel mensen en dat past bij mij, want ik hou nou eenmaal van mensen! Op 19 mei 1958 ben ik geboren in het plaatsje Zeeland. Als oudste van het gezin leerde ik al vroeg wat verantwoordelijkheid is, wat ik tot op heden nog steeds heel belangrijk vind. Verliefd-verloofd-getrouwd, en met mijn man kreeg ik twee prachtige dochters. Daarnaast ben ik trotse oma van 3 kleinkinderen. Mijn hobby: MUZIEK. Al 10 jaar zing ik in een Nederlandstalig koor in Uden. Omdat ik hou van het Nederlandstalige lied voel ik me helemaal op mijn plek als sopraan. Ieder jaar verzorgen we een festival van het Nederlandse Lied  en in de festivalcommissie ben ik de contactpersoon van de koren die uitgenodigd worden op die dag. Dansen is ook een van mijn hobby’s. Ballroom, Latin en Country dansen vind ik erg leuk om te doen. Inmiddels ben ik al een aantal jaar vrijwilliger bij een dansschool waar mensen met een beperking op dansles komen. Deze mensen hebben enorm veel plezier in dansen en ik vind het heel mooi dat ik ze op deze manier iets kan leren. En dan nog mijn accordeon waar ik zelf graag muziek op maak. Gewoon thuis omdat ik het een heerlijke ontspanning vind. Fietsen doe ik ook graag, en dan het liefst door de natuur in Nederland, want ons land heeft zoveel moois te bieden! Als ik mijzelf met een woord moet omschrijven dan zeg ik: tevreden! Graag tot ziens op Natuurbegraafplaats Maashorst, Hartelijke groet van Marijke

Natuurbegraven Nederland

Heidepol

Maashorst

Schoorsveld

Landgoed Mookerheide

Donders wat een weer

28 augustus 2019

Regen, wind, donder, bliksem en toch een aangenaam temperatuurtje. Groeizaam weer, noemen ze het ook wel. De regen brengt groei en vitaliseert. Binnen een mum van tijd staat de natuur er anders bij. Frisser, groener, stralender. Veel mensen herkennen het; na het douchen voel je je ook een stuk beter, frisser, opgewekter en misschien zelfs wel stralender. Bij een plant kun je je nog voorstellen dat de plant het water opneemt en dan ineens groeit. Maar wij mensen nemen niet effe een litertje water op via onze tenen en voeten. Hoewel water bijzondere eigenschappen heeft, heeft het vooral het effect dat het al je zintuigen activeert; een lichte massage van je huid, het geluid, het schoonspoelen, het geleiden van je huid, de reuk, de tintelingen, etc. etc. Alles staat ineens aan. Op een plant heeft regen een vergelijkbaar effect als een douche op de mens. Tussen de haren op het blad en stengel wordt stof en ongedierte weggespoeld. De trillingen van de druppels activeren de plant. De plant reageert op het geluid van de vallende druppels. Uit nationale en internationale onderzoeken komt naar voren dat planten beter groeien bij bepaalde geluiden. Dus het praten of zingen tegen planten helpt echt, tenminste als je aardig bent natuurlijk. Ook onder de grond heeft regen een verkwikkende werking. Regen zorgt er namelijk voor dat mineralen beter beschikbaar zijn voor de plant.

Maashorst

Natuurwerkdag 25 juni

12 juni 2019

Op 25 juni 2019 organiseren we weer een Natuurwerkdag.  Wat is een Natuurwerkdag? Natuurbegraafplaats Maashorst is voor velen een bijzondere plek. Bijzonder omdat je bij ons een plek hebt gereserveerd of wellicht zelfs al een dierbare begraven hebt. Het natuurgebied, dat voorheen bestond uit weilanden, akkers en productiebos, heeft plaatsgemaakt voor bosgedeeltes afgewisseld met een ven en open velden. De heide moet deels nog opkomen. Het is een natuurgebied dat door de afwisseling meer ruimte zal geven aan een grotere variatie aan flora en fauna. De natuur ontwikkelt en vernieuwt zich hier voortdurend en daar zijn we trots op. Om ervoor te zorgen dat deze plek nog heel lang mooi en bijzonder blijft, beheren onze medewerkers het gebied zodat de natuur ruimte houdt om zich te ontwikkelen. Voor een optimaal resultaat, gebeuren veel werkzaamheden bij voorkeur handmatig. Je kunt je voorstellen dat dit op zo’n groot natuurgebied veel tijd vergt. Wij waarderen het dan ook enorm dat mensen ons regelmatig hulp aanbieden omdat zij graag een steentje bij willen dragen aan het behoud van deze bijzondere plek. Graag steken wij samen met jou de handen uit de mouwen tijdens de Natuurwerkdag op 25 juni van 9.00 tot 12.30 uur. Inloop vanaf 08.45 uur. Tijdens deze ochtend ben je van harte welkom om ons een handje te helpen. Onze beheerder geeft een korte uitleg over het natuurbeheer op Maashorst. Vervolgens gaan we samen aan de slag met het uitvoeren van een aantal werkzaamheden. Voor 25 juni staan het wegzagen van Amerikaanse vogelkers op het programma en het plukken van jonge boomscheutjes (wilgen en populieren) rondom het ven. We zorgen uiteraard voor voldoende koffie, thee en water tussendoor. Rond 12.00 uur stoppen we met de werkzaamheden, en sluiten we de ochtend af met een gezamenlijke lunch. (Mocht je speciale dieetwensen hebben, wil je deze dan aan ons doorgeven?) Heb je zin om ons een handje te helpen? Meld je dan uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de Natuurwerkdag aan via contact@maashorst.nl of via 0486-745006. Als je het fijn vindt om met je eigen gereedschap (snoeischaar, handzaag, handschoenen) te werken, voel je dan vrij om dit mee te nemen. Wij zorgen er uiteraard voor dat we zelf ook voldoende spullen in huis hebben. Handschoenen waarmee bramen kunnen worden gesnoeid/verwijderd hebben wij zelf in huis. Het grovere zaagwerk wordt uiteraard door onze natuurbeheerders uitgevoerd. Er zijn heel veel lieve mensen die ons graag zouden helpen, waarvan de gezondheid het niet toelaat. Voel je alsjeblieft niet bezwaard! We begrijpen dit volkomen. Team Maashorst

Natuurbegraven Nederland

Heidepol

Maashorst

Schoorsveld

De intelligentie van de natuur...

6 juni 2019

Er zweeft van alles door de lucht. Het eerste waar je dan aan denkt, zijn vogels, vlinders of wellicht zelfs een vleermuis. Nog kleiner zijn het de parasolzaden van een paardenbloem of kleine diertjes zoals muggen, bijen of rupsen. Okay, die rupsjes zweven niet helemaal vrij door de lucht, ze hangen aan een dun draadje. Zoals je ook in de zweefmolen hangt. Zwevend in de wind. Verschil is dat de rups het draadje zelf maakt en dat het bittere noodzaak is. Waarschijnlijk werd de rups achterna gezeten door een vogel en heeft ie zich van het blad laten vallen of verplaatst hij zich zo naar een andere plek. Bijvoorbeeld naar de grond om er zich te verpoppen. De meeste rupsen die zo aan een draadje hangen zijn bladrollers. En hoe herken je een bladroller? Juist, die rolt het blad op. Maar zoveel bladrollers, zoveel manieren om het blad op te rollen. Sommigen zitten op het topje van een takje en trekken alle jonge bladeren als een propje bij elkaar. Sommige “plakken” twee blaadjes aan elkaar en gaan daar tussen zitten. Sommigen rollen een blaadje letterlijk op tot een rolletje. Ze doen dit om zich te beschermen tegen vogels en alle andere bedreigingen. Rupsen zijn namelijk een favoriete snack van vogels, want ze zitten boordevol met eiwitten. Dit is precies wat vogels nodig hebben om aan te sterken na een lange vlucht uit Zuid-Europa of Afrika, en dient als krachtvoer voor hun opgroeiende kuikens. De rupsen hebben verschillende technieken “bedacht”, of beter gezegd uitgeselecteerd, om aan de vogels te ontkomen. Ten eerste zijn het hele snelle groeiers. In korte tijd, vaak maar enkele weken, vreten ze zich helemaal vol. In deze tijd worden ze tot wel 1000 keer zwaarder dan toen ze uit het ei kwamen. Hoe sneller ze verpoppen, hoe kleiner de kans dat ze gezien en gepakt worden. Een pop is namelijk wat minder smakelijk dan een vers rupsje. Een ander beproefde tactiek is het hebben van haren of een hele vieze smaak. Sommige rupsen zijn gecamoufleerd en lijken op een takje, doorn of vogelpoep. Anderen zien er juist heel gevaarlijk uit met felle kleuren of stekels. Nog anderen worden beschermd door andere dieren of zijn zelfs giftig. En de vogels zitten natuurlijk ook niet stil en passen zich daar weer op aan. Bijvoorbeeld de koekoek, die eet hele harige rupsen. Even terug naar de bladroller, het draadje waar hij aan hangt, perst hij net zoals de zijderups uit zijn eigen lijf. Met dezelfde draadjes rolt of plakt hij ook de bladeren op elkaar. Dus als je weer een rups aan een draadje voorbij ziet zweven in het bos, verwonder je dan over de intelligentie van de natuur. Een intelligentie die onze verbeeldingskracht vaak te boven gaat. Zijn wij als mensen wel intelligent genoeg om de intelligentie van de natuur te zien? Het is daarom goed dat we met zijn allen veel doen om de natuur te behouden en om meer natuur te maken. Want hoe diverser de natuur is, hoe meer we ons kunnen verwonderen!

Maashorst

Informatiedag, zondag 24 maart

1 april 2019

We horen regelmatig van belangstellenden die hier op Natuurbegraafplaats Maashorst een uitvaart bijwonen: “Hadden we het maar geweten, dat dit bestaat”. “Hadden we het maar geweten, dan hadden we voor onze dierbaren hier ook een plek uitgezocht’. Juist daarom organiseren we activiteiten zoals een Open Dag, een wandeling in het gebied, of – zoals 24 maart – een informatiedag. Zodat mensen weten dat deze mogelijkheid bestaat, naast regulier begraven of cremeren. Duidelijk informeren, helder zijn, openheid in werkwijze, kosten, grafbedekking en het ontzorgen van nabestaanden. Dit kunnen wij doen in alle oprechtheid omdat we geloven in de vrijheid van de mens en in de kracht van de natuur. Afgelopen zondag maakten weer vele mensen kennis met Natuurbegraven. Iedereen werd welkom geheten in het Koffiehuys met een kopje koffie of thee, waarna er om 12.00 uur en om 14.00 uur lezingen werden gegeven over alle onderwerpen rondom Natuurbegraven. Aansluitend was er de mogelijkheid een wandeling te maken door het gebied, waarbij de natuurbeheerder uitleg gaf over de werkzaamheden hier en over de ontwikkeling van het natuurgebied. Uiteraard deelde hij ook een aantal natuurweetjes. Een korte wandeling voor mensen die wat minder goed ter been waren, of die krap in de tijd zaten, en een wandeling van ruim een uur voor de overige belangstellenden. Na afloop van de wandeling stonden er collega’s bij de Hoeve klaar om eventuele persoonlijke vragen te beantwoorden. De zon was ons goed gezind. Wat een mooie dag was het!

Maashorst

Kinderen en verlies

26 maart 2019

“Ook bij kinderen speelt er heel veel als een dierbare overlijdt. Wat goed is om te weten; Kinderen vragen alleen dat wat ze nodig hebben op dat moment. Probeer er voor te waken ze niet te overladen met informatie, dat is helemaal niet nodig. Kinderen zijn erg veerkrachtig en vragen er niet om de waarheid mooier te verpakken. Ze vragen enkel om eerlijk te zijn.” Onze collega en verliesconsulente Elles de Wilt is met een groepje jonge kinderen aan de slag gegaan om te praten over hun verlies. Ze vertelde hen Het verhaal van de 3 bomen; “Er waren eens drie bomen. Tijdens een harde storm verloren ze alle drie een tak waarvan ze erg hielden. De bomen gingen alle drie op een andere manier met hun verlies om. Een paar jaar later ging ik op zoek naar de bomen en heb ik ze weer gevonden. De eerste boom rouwde nog steeds om zijn verlies en ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om te groeien, zei hij: “Nee, dat kan ik niet want ik mis een belangrijke tak”. Deze boom was klein gebleven en stond in de schaduw van andere bomen. De zon kon er niet meer bij. De wond waar de tak was afgebroken kon je goed zien; het was het hoogste punt van de boom gebleven. De boom was na het verlies niet meer verder gegroeid. De tweede boom was zo geschrokken van de pijn dat hij had besloten om het verlies te vergeten. Hij was moeilijk te vinden, want hij lag op de grond. Hij was bij een voorjaarsstorm omgewaaid omdat zijn wortels geen houvast meer hadden in de aarde. De plek van de wond was moeilijk te vinden. Deze zat verstopt achter een heleboel vochtige bladeren. De derde boom was ook geschrokken van de pijn en de leegte in zijn lijf. Hij had gerouwd om zijn verlies. Het eerste voorjaar toen de zon hem uitnodigde om te groeien, had hij gezegd: “Dit jaar nog niet, het is te vroeg.” Toen de zon het tweede voorjaar weer terugkwam met de uitnodiging had hij gezegd: “Ja zon, verwarm mij maar. Mijn wond heeft warmte nodig, zodat ze weet dat ze erbij hoort.” Toen de zon het derde voorjaar weer terug kwam, sprak de boom: “ Ja zon, kom maar, ik wil weer groeien. Ik weet dat er nog veel te groeien is.” De derde boom was moeilijk te vinden want hij was groot en sterk geworden, dat had ik niet verwacht. Gelukkig kon ik hem herkennen aan de dichtgegroeide wond die vol trots in het het zonlicht stond”. Auteur: Evert Landwaard Vervolgens mochten de kinderen een lichtje aansteken voor degenen die ze waren verloren, en mochten ze alles wat in hun gedachten speelde gaan schilderen. Elles sloot deze mooie ochtend af met een wandeling op de Natuurbegraafplaats samen met beheerder Bart. Wat leuk dat de kinderen al zoveel natuurweetjes kenden! Jong geleerd..

Maashorst

Even voorstellen...

26 maart 2019

Mijn naam is Carla Megens, het is inmiddels alweer meer dan twee jaar dat ik op onze prachtige Natuurbegraafplaats de gasten ontvang. Geboren en getogen op het mooie Brabantse platteland in het dorpje Haren, is tijdens mijn jeugd de grondslag gelegd voor één zijn met de natuur. Als gezin trokken wij er zondags op uit om naar “de hei” te gaan en zomervakanties beleefden wij steevast met de tent in de bossen en bergen. En tegenwoordig geniet ik samen met mijn man van het buiten zijn, fietsen of wandelen in de bossen, de bergen of de polders. Als gastdame op Maashorst ontvang ik vele gasten. Ik heb mogen ontdekken dat bij het verlies van een dierbare, mensen vaak op hun puurst zijn. Dan voel ik me bevoorrecht omdat ik zoveel ontroerende, maar ook mooie en hartverwarmende momenten met hen mag delen. Hoe bijzonder is dat? De natuur biedt altijd troost, bij gure wind en regen, bij zonneschijn en vorst. De jaargetijden zijn als voor- en tegenspoed in het leven; je weet dat het één zonder het ander niet kan bestaan en realiseert je dat na regen de zon weer schijnt. Na een wandeling op de Natuurbegraafplaats en het bezoeken van de plek waar een dierbare is begraven, komen veel nabestaanden bij onze Hoeve naar binnen, en onder het genot van een bakje koffie of thee praten we dan bij. Luisteren, mensen de ruimte geven om in alle rust hun verhaal te vertellen, hun smart te delen in de hoop dat zij een deel van de soms verloren moed bij ons en in de natuur hervinden. En nee, de koffie staat niet klaar. Elk kopje wordt speciaal voor u gezet!

Natuurbegraven Nederland

Heidepol

Maashorst

Schoorsveld

Samen nieuwe natuur maken

15 maart 2019

“Het voelt als een eer om dit te mogen doen”, aldus Piet den Besten. Piet is één van de mensen die een plekje heeft op natuurbegraafplaats Schoorsveld. Vandaag plant hij mede een boompje ter ere van de officiële opening van een nieuw stukje natuur. Vlakbij natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze. Op 15 maart opende Stichting Nieuwe Natuur hier met Groen Ontwikkelfonds Brabant het eerste stukje nieuwe natuur. Piet: “Aan het eind van je leven, voor eeuwig mogen rusten in deze mooie natuur en zo bij te dragen aan meer natuur. Wat is er mooier dan dat? Dit is echt geven met een warme hand.” Een voormalig landbouwperceel is omgevormd naar een vochtig natuurgrasland met bosschage en een ijsvogelwand. Samen wordt hier gewerkt aan een mooi beekdallandschap langs de Sterkselse Aa. Natuurbegraven Nederland heeft Stichting Nieuwe Natuur opgericht, in samenwerking met Natuurmonumenten. Provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant stellen middelen beschikbaar. “De Provincie juicht initiatieven als deze toe” zegt Johan van den Hout, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant. “De natuur is bij uitstek een kans voor ondernemers. Door hierin te investeren dragen ze bij aan het natuurnetwerk Brabant. En juist burgers en ondernemers nemen dit op zich. Met de realisatie van dit eerste nieuwe stukje natuur draagt Stichting Nieuwe Natuur hieraan bij. Ik ben blij verrast dat de samenwerking met Groen Ontwikkelfonds Brabant zo mooi uitpakt.” Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds: “Recent heeft onderzoek laten zien dat burgers in hun provincie het meest trots zijn op de natuur in hun omgeving.” Natuur in Nederland ontstaat niet vanzelf. Er wordt altijd wat vanaf geknabbeld. Samen met Stichting Nieuwe Natuur draagt het Groen Ontwikkelfonds Brabant graag bij aan het realiseren van nieuwe natuur. “Het is de ambitie én de opdracht van Groen Ontwikkelfonds Brabant om in de komende 10 jaar 10.000 hectare nieuwe natuur te realiseren. Voor het goede beeld: dat zijn liefst 20.000 voetbalvelden. We zijn hard op weg om dat voor elkaar te krijgen. Initiatieven als deze helpen daarbij. Vooral ook omdat ze laten zien dat nieuwe natuur aanleggen ook prima gecombineerd kan worden met andere maatschappelijke wensen,” aldus Mary. “Schoorsveld leeft”, zegt Piet. “Er valt altijd wat te zien. Ik kom hier regelmatig om te wandelen en steeds verwonder ik me weer over de natuur die hier elke keer anders is. Deze boom symboliseert voor mij de groei van dit natuurgebied. Hier neem ik mijn kleinkinderen mee naar toe en zeg, kijk, deze boom heeft opa mee geplant.”

Natuurbegraven Nederland

Maashorst

Natuurbeheerdersnieuws

29 januari 2019

Extreme droogte We hebben afgelopen zomer te maken gekregen met maanden van extreme droogte. De bomen en struiken raakten hiervan in de stress. Als een boom denkt dat haar einde nadert gaat ze nog 1 x alles produceren om voort te planten. Het is vergelijkbaar met een mastjaar, wat normaal gesproken 1x in de 4 jaar voorkomt. Zo staan nu de prunussen helemaal vol blauwe bessen, maar ook de meidoorn en de sleedoorn dragen veel meer bessen dan normaal. We merken dat de vogels hiervan profiteren in deze tijd van het jaar. Zo zien we groepen kramsvogels, merels en koperwieken, maar ook de wat kleinere soorten als de koolmees en de pimpelmees varen er wel bij. Toekomstbomen In het natuurgebied staan een aantal markante bomen. Deze bomen gaan we meer ruimte geven, zodat ze beter tot wasdom kunnen komen. Bomen die waardevol zijn voor de natuur of andere kwaliteiten hebben krijgen extra groeiruimte waardoor ze vitaal blijven en doordat ze meer ruimte krijgen, worden het nog meer “de blikvangers” van het natuurgebied. Wanneer we de bomen vrijstellen wil dat zeggen dat deze bomen extra groeiruimte krijgen, deze bomen kunnen een grote kroon vormen en daarmee sneller dikker worden. Markante bomen langs de wandelpaden zullen ook op ons terrein geselecteerd worden als toekomstboom. Deze bomen zijn in de toekomst dan ook erg bepalend voor de beleving van het  bos. Bij onze keuzen voor de markante bomen met kijken we naar bijzondere natuurkwaliteit zoals bomen met holtes, of afwijkende vormen of van een weinig voorkomende inheemse boomsoort.  

Natuurbegraven Nederland

Maashorst

Voor 2019 zijn dit de ochtende...

29 januari 2019

Reminder; Wijziging in aankondiging natuurwerkdagen: We willen u niet te vaak belasten met mailingen. Daarom kiezen we er vanaf nu voor om de natuurwerkdagen niet meer apart aan te kondigen, maar deze steeds in de nieuwsbrieven te vermelden. Aanmeldingen graag zoals altijd via contact@maashorst.nl. Voor 2019 zijn dit de ochtenden van zaterdag 16 maart, dinsdag 25 juni en zaterdag 9 november.  Wat houdt een Natuurwerkdag in? Natuurbegraafplaats Maashorst is voor u een bijzondere plek. Bijzonder omdat u bij ons een plek heeft gereserveerd of wellicht zelfs al een dierbare heeft begraven. Het natuurgebied, wat voorheen bestond uit weilanden, akkers en productiebos, heeft plaatsgemaakt voor bosgedeeltes afgewisseld met een ven en open velden. De heide moet deels nog opkomen. Een terrein wat door de afwisseling meer ruimte zal geven aan een grotere variatie aan flora en fauna. De natuur ontwikkelt en vernieuwt zich hier voortdurend en daar zijn we trots op. Om ervoor te zorgen dat deze plek nog heel lang mooi en bijzonder blijft, beheren onze medewerkers het gebied zodat de natuur ruimte houdt zich te ontwikkelen. Voor een optimaal resultaat, gebeuren veel werkzaamheden bij voorkeur handmatig. U kunt zich voorstellen dat dit op zo’n groot terrein veel tijd vergt. Wij waarderen het dan ook enorm dat mensen ons regelmatig hulp aanbieden omdat zij graag een steentje bij willen dragen aan het behoud van deze bijzondere plek. Graag steken wij samen met u de handen uit de mouwen tijdens de natuurwerkdagen van 9.00 tot 12.30 uur. Inloop vanaf 08.45 uur. Tijdens zo’n ochtend bent u van harte welkom om ons een handje te helpen. Onze beheerders geven op deze dag een korte uitleg over het natuurbeheer op Maashorst. Vervolgens gaan we samen aan de slag met het uitvoeren van een aantal werkzaamheden. Voor zo’n dag staan b.v. het wegzagen van Amerikaanse vogelkers op het programma, rillen maken van het gekapte hout en het plukken van jong opschot (boomscheutjes). We zorgen dan uiteraard voor voldoende koffie, thee en water tussendoor. Rond 12.00 uur stoppen we dan met de werkzaamheden, en sluiten we de ochtend af met een gezamenlijke lunch. Heeft u zin om ons eens een handje te helpen? Meldt u zich dan uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan een Natuurwerkdag aan via contact@maashorst.nl of via 0486-745006. Misschien vindt u het fijn om met uw eigen gereedschap (snoeischaar, handzaag, handschoenen) te werken, wij zorgen er uiteraard voor dat we zelf ook voldoende spullen in huis hebben. Handschoenen waarmee bramen kunnen worden gesnoeid/verwijderd hebben wij zelf in huis. Het grovere zaagwerk wordt uiteraard door onze natuurbeheerders gedaan. Er zijn heel veel lieve mensen die ons graag zouden helpen, waarvan de gezondheid het niet toelaat. Voelt u zich alstublieft niet bezwaard! We begrijpen dat echt. Team Maashorst

Maashorst

Ontmoet Maaike

22 oktober 2018

Wat leuk dat ik mijzelf mag voorstellen! Mijn naam is Maaike van Rosmalen (41 jaar) en ik ben sinds 1 september 2018 werkzaam bij Natuurbegraafplaats Maashorst als Horeca coördinator. Dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat met eten en drinken te maken heeft. Zowel voor onze gasten als voor mijn collega’s op locatie Maashorst, van lunchpakketjes tot koffietafels. En dat komt goed uit want ik hou zelf heel erg van koken en van eten en drinken. Ik zou het liefst elke week wel een diner voor vrienden en/of familie willen organiseren. Sinds mijn 15e ben ik al werkzaam in de horeca en heb ik bij veel verschillende restaurants gewerkt in Nijmegen, Tilburg, Oosterhout en Oss. In 1998 heb ik mijn man Erwin ontmoet in het restaurant waar wij toen samen werkte. Met hem woon ik sinds 2000 in het prachtige Megen. Inmiddels hebben wij 3 kinderen: Naud (16 jaar), Dana (14 jaar) en Krijn (9 jaar). In 2004 zijn Erwin en ik samen restaurant Buitengewoon begonnen in de Kerkstraat in Oss. Dat hebben we 12 jaar met veel passie gedaan, totdat het tijd werd voor een nieuwe uitdaging. Wij wonen met heel veel plezier in Megen en ik vind het heerlijk om de dijk op te lopen. Mijn blik op de stromende Maas. Het liefst met mijn gezicht in de zon, dan kan ik echt mijn hoofd leeg maken. Ik ben actief in de dorpsraad en ik organiseer regelmatig iets in ons gemeenschapshuis Acropolis. Als de tijd het toelaat gaan wij graag naar Zeeland. Vlak bij Domburg hebben wij een oude stacaravan die we 3 jaar geleden helemaal hebben opgeknapt. Zeeland voelt dan ook echt als een 2e thuis. Het liefste zit ik dan op het strand met een heerlijk boek, ik ben namelijk ook een echte boekenwurm en ik lees minstens 1 boek per week. Iedere keer als ik ga werken op de Maashorst verwonder ik mezelf weer over onze prachtige locatie en de rust. Elke ceremonie die ik mee mag maken is weer bijzonder en persoonlijk. Het is fijn om er voor onze gasten te kunnen zijn op zo’n moment en ik hoop dat nog lang te mogen doen.

Maashorst

Natuurwerkdag, zaterdag 17 nov...

22 oktober 2018

Wijziging in aankondiging natuurwerkdagen: We willen u niet te vaak belasten met mailingen. Daarom kiezen we er vanaf nu voor om de natuurwerkdagen niet meer apart aan te kondigen, maar deze steeds in de nieuwsbrieven te vermelden. Aanmeldingen graag zoals altijd via contact@maashorst.nl. Om het u makkelijker te maken, hebben we de data van de natuurwerkdagen voor 2019 ook al vastgelegd. Voor dit jaar staat de laatste natuurwerkdag gepland op zaterdag 17 november 2018. Voor 2019 zijn dit de ochtenden van zaterdag 16 maart, dinsdag 25 juni en zaterdag 9 november. Het natuurgebied, wat voorheen bestond uit weilanden, akkers en productiebos, heeft plaatsgemaakt voor bosgedeeltes afgewisseld met een ven en open velden. De heide moet deels nog opkomen. Een terrein wat door de afwisseling meer ruimte zal geven aan een grotere variatie aan flora en fauna. De natuur ontwikkelt en vernieuwt zich hier voortdurend en daar zijn we trots op. Om ervoor te zorgen dat deze plek nog heel lang mooi en bijzonder blijft, beheren onze medewerkers het gebied zodat de natuur ruimte houdt zich te ontwikkelen. Om hier een optimaal resultaat te bereiken, gebeuren veel werkzaamheden bij voorkeur handmatig. U kunt zich voorstellen dat dit op zo’n groot terrein veel tijd vergt. Wij waarderen het dan ook enorm dat mensen ons regelmatig hulp aanbieden omdat zij graag een steentje bij willen dragen aan het behoud van deze bijzondere plek. Graag steken wij samen met u de handen uit de mouwen tijdens de natuurwerkdag op zaterdag 17 november a.s. van 9.00 tot 12.30 uur. Inloop vanaf 08.45 uur. Tijdens deze ochtend bent u van harte welkom om ons een handje te helpen. Onze beheerders geven deze dag een korte uitleg over het natuurbeheer op Maashorst. Vervolgens gaan we samen aan de slag met het uitvoeren van een aantal werkzaamheden. Voor deze dag staat het wegzagen van Amerikaanse vogelkers op het programma, rillen maken van het gekapte hout en het plukken van jong opschot (boomscheutjes). We zorgen uiteraard voor voldoende koffie, thee en water tussendoor. Rond 12.00 uur stoppen we met de werkzaamheden, en sluiten we de ochtend af met een gezamenlijke lunch. Heeft u zin om ons een handje te helpen op 17 november? Meldt u zich dan uiterlijk woensdag 14 november aan via contact@maashorst.nl of via 0486-745006. Misschien vindt u het fijn om met uw eigen gereedschap (snoeischaar, handzaag, handschoenen) te werken, wij zorgen er uiteraard voor dat we zelf ook voldoende spullen in huis hebben. Handschoenen waarmee bramen kunnen worden gesnoeid/verwijderd hebben wij zelf in huis. Het grovere zaagwerk wordt uiteraard door onze natuurbeheerders gedaan. Er zijn heel veel lieve mensen die ons graag zouden helpen, waarvan de gezondheid het niet toelaat. Voelt u zich alstublieft niet bezwaard! We begrijpen dat echt.

Heidepol

Maashorst

Schoorsveld

Het is herfst

26 september 2018

Als je tijdens de herfst regelmatig in het bos loopt, is de kans groot om geraakt te worden door een eikel. Niks persoonlijks hoor. Gebeurt gewoon. Dit jaar was de kans erg groot dat je een keer geraakt werd. Massaal vielen de eikels op de grond en soms op iemands hoofd. Als er veel eikels zijn, wordt het een goed mast jaar genoemd. En dieren profiteren daar weer van. Eikels worden gegeten door wilde zwijnen, runderen, muizen, maar ook door vogels zoals gaaien. Waar een wild zwijn voor de voet weg eet en geen zorgen lijkt te hebben voor de dag van morgen, verzamelt de gaai eten voor in winterse tijden. Hij of zij doet dat door eikels te verstoppen onder de grond. Als een gaai door heeft dat ie in de gaten wordt gehouden door andere dieren, dan neemt ie de eikel weer mee. Later komt ie terug om de eikel als nog te verstoppen. Met het verstoppen van eikels gaat de gaai zeer voortvarend aan de slag, zodat ie zeker genoeg heeft. Niet alleen de gaai zelf profiteert van deze wintervoorraad, maar bijvoorbeeld ook muizen. Sommige dieren komen de wintervoorraad per ongeluk tegen, maar er zijn er ook die er naar op zoek gaan. Alsof ze het weten, en soms doen ze dat ook. Ook de eik zelf profiteert van de verstopdrift van de gaai. Een aantal eikels zal namelijk niet worden teruggevonden en zullen uitgroeien tot nieuwe eiken. Daarmee zorgt de gaai voor de verspreiding van de eik. Sterker nog, zonder onder andere deze gaai, zouden de nieuwe eiken groeien op de plek waar de oude eik al staat en dat schiet natuurlijk niet op. Als ze al niet allemaal opgegeten zouden worden door de zwijnen. De gaai verstopt zoveel eikels, omdat ie moet overleven tot het voorjaar, als de insecten er weer zijn. De insecten zijn in het voorjaar de belangrijkste voedselbron voor de groei van de jonge gaaitjes. Dat met de afname van het aantal insecten de bestuiving en bevruchting van planten en bomen in het gedrang komt is duidelijk. Dat verwacht je niet bij windbestuivers zoals de eik. Maar als de jonge gaaitjes door insecten tekort de herfst niet halen, wie verstopt dan de eikels onder de grond, zodat de zwijnen en runderen ze niet op eten? De natuur is zo sterk verweven dat de afname van het aantal insecten, zelfs effect heeft op de voortplanting van bomen. Ook al zijn ze niet primair afhankelijk van de bestuiving door insecten. Voor een eikenbos zijn insecten dus van groot belang. Met vriendelijke groet, René Poll