• Met natuurbegraven dragen we bij aan natuurbehoud en nieuwe natuur in Nederland

    Met natuurbegraven dragen we bij aan natuurbehoud en nieuwe natuur in Nederland

Natuurbegraven en Milieu

Omdat natuurbegraven in Nederland een nieuwe fenomeen is, kan er zorg ontstaan over de effecten van begraven in de natuur op het milieu. Om er voor te zorgen, dat er geen enkele twijfel over hoeft te bestaan, dat begraven in de natuur de duurzaamste, mooiste en natuurlijkste laatste uitvaartbestemming biedt, werkt Natuurbegraven Nederland samen met organisaties zoals Natuurmonumenten die veel kennis en ervaring hebben op gebied van natuurbehoud. Daarnaast baseren we ons op bestaand onderzoek naar de effecten van natuurbegraven en hebben wij opdracht gegeven tot het doen van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek door vooraanstaande wetenschappers, ecologen en andere experts.
 
Professor Dr. Frank Berendsen over de kansen voor De Bonnepolder:
 
In het kort  hieronder enkele verklaringen m.b.t. het vrijkomen  van stoffen in de natuur en het milieu: 
 
Prof. Dr. Martin van den Berg, toxicoloog, verbonden aan de Universiteit van Utrecht:
“Er zijn lichaamsvreemde stoffen aanwezig in elk lichaam, zo ook pesticiden en andere stoffen. Het is echter muggenzifterij om te stellen dat deze stoffen het milieu extra belasten. De meeste van deze stoffen hebben we in ons lichaam gekregen vanuit het milieu en bovendien gaat het om kleine hoeveelheden."
 
 
Algehele conclusie: De verschillende afbraakstoffen bij de ontbinding van een mens raken verdund en resulteren in niet giftige hoeveelheden, en worden uiteindelijk afgebroken tot verbindingen die voor de natuur onschadelijk zijn. Nadelige effecten voor natuur of milieu door het vormen van nieuwe verbindingen tussen afbraakproducten van weefsels, in het lichaam aanwezige chemicaliën, materialen uit kleding etc wordt gezien door prof. Dr. Martin van den Berg als een “non-probleem”. 
 
Met betrekking tot kunstheupen en andere protheses:
 
Prof. Stuyzand, chemisch hydroloog, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam:
Prothesen zijn gecoat met inerte materialen, zodat het lichaam ze beter kan verdragen. De bestanddelen van de prothesen komen ook van nature in bodem voor. Ze zijn relatief inert, niet biologisch agressief. Het kan gezien worden als een stukje bodemvulstof.
 
Prof. Dr. Martin van den Berg, toxicoloog, verbonden aan de Universiteit van Utrecht:
Ziet geen milieurisico door kunstheupen. Het zijn metalen en andere slecht oplosbare stoffen. Op lange duur gaat daar wel iets van oplossen maar niet zo dat het consequenties heeft voor het milieu.
 
Algehele conclusie: Veel van de materialen in kunstheupen komen in de natuur al voor, en breken nagenoeg niet af (inert). De experts zien geen milieurisico.
 
Ook vinden wij het belangrijk te benadrukken dat Natuurbegraven volgens TNO de meest duurzame vorm van een uitvaart is. Onderstaand tabel geeft het gewogen milieu-effect aan.
Tabel TNO 2015 natuurbegravenBron: TNO 2015 

Wat de Stichting (Natuurbegraafplaats waarom niet) onder meer aandraagt over Natuurbegraven Nederland inzake de financiële aspecten is pertinent onjuist. In de eerste plaats wordt voor meer dan 100 jaar het onderhoud door Natuurmonumenten uitgevoerd samen met onze organisatie. Dit is ook financieel geborgd. Juist ook om te zorgen, dat de natuur behouden blijft.

Een van de mooie aspecten van natuurbegraven volgens ons concept is namelijk, dat door natuurbegraven een natuurgebied voor altijd behouden blijft voor toekomstige generaties.

Daarnaast realiseren wij nieuwe natuur door landbouwgronden om te vormen. In Gelderland hebben we bijvoorbeeld op Heidepol 7 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Een gesloten landgoed is daar opengesteld als openbaar natuurgebied. De biodiversiteit is  met 236% toegenomen.

In totaal beschermen nu al ca. 70 hectare natuur en hebben we al ca. 20 hectare nieuwe natuur gemaakt. Daarnaast dragen we een deel van de inkomsten uit natuurbegraven over aan de Stichting Nieuwe Natuur, zodat wij in Nederland nog meer natuur kunnen realiseren.

Wij staan voor mens en natuur en nemen daarin onze verantwoordelijkheid.  

IMSA rapport milieu-effecten natuurbegraven

Natuurbegraven Nederland heeft in 2015 het IMSA (Instituut voor Milieu- en SysteemAnalyse) onafhankelijk onderzoek laten doen naar natuurbegraven.
Uit dit rapport blijkt:

Onderzoeken door Alterra

Natuurbegraafplaatsen in Nederland
Landelijke inventarisatie 2013
Alterra Wageningen UR
Auteurs; dr.ir. W. de Haas/ ing. B. de Vries
In opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van Economische zaken

Lees meer

Partner van logo-natuurmonumenten

Lid van logo-natuurmonumenten