Een monument op de Mookerheide

Landgoed Mookerheide dankt haar fraaie vergezichten aan een stuwwal uit de ijstijd. In de Middeleeuwen behoort het gebied tot het glooiende oerbos: het Ketelwald. Door intensief gebruik van het bos voor hout en vee degradeert de natuur vanaf de veertiende eeuw.

HET JACHTSLOT

Met herbebossing komt er begin negentiende eeuw weer ruimte voor natuurontwikkeling. In 1879 verwerft de Amsterdamse koopman Jacob Hendrik Luden heerlijke rechten van Heumen. Op het hoogste punt van de stuwwal laat zijn zoon Jan Jacob een jachtslot bouwen, dat in 1905 gereed is.

DE BEWONERS

Het jachtslot en landgoed kennen door de jaren heen verschillende bewoners. De particuliere eigenaren verfraaien het landgoed met bossen, kassen, tuinen en bijgebouwen. In de Tweede Wereldoorlog gebruikt de bezetter het jachtslot als hoofdkwartier. In 1947 vestigen de zusters Dominicanessen van Bethanië er een klooster. Zij ontfermen zich ook over de verwaarloosde stadskinderen en verzorgden de opvang en opvoeding.

EEN MONUMENT

In 1985 komt het gebied in handen van Natuurmonumenten. Zij beheren de natuur en knappen het landgoed met de tuinen en kassen door de jaren heen op. Het landgoed is sinds 2001 aangewezen als bescherm rijksmonument. De natuurbegraafplaats draagt bij aan een langdurige bescherming van het landgoed.