Het cultuurhistorisch karakter herstellen De ontwikkeling van het natuurgebied

Tijd voor een eerste verkenning van het gebied. Hoewel het in dit stadium wellicht enige verbeeldingskracht vergt om het eindbeeld te visualiseren, staan de contouren van de toekomstige natuurbegraafplaats wel al duidelijk in het landschap gegraveerd. De karakteristieke cultuurhistorische lijnen van het ontginningslandgoed blijven namelijk behouden. Waar landgoederen elders in het land vaak ter meerdere eer en glorie van de eigenaar bedoeld waren, kent Huis ter Heide een functionele inrichting. Strakke lanen zorgen voor een duidelijke indeling en compacte structuur. Met haar spannende contrasten verveelt het veelzijdige mozaïeklandschap nooit. Het half open landschap biedt verrassende doorkijkjes en aantrekkelijke zichtlijnen, maar tegelijkertijd overal beschutting en nergens eindeloze velden. Je bent voortdurend in het bos, maar ervaart nergens het gevoel van een groot, dik en donker bos. Bonus: de mooie uitzichten over open buurpercelen, zoals de door de lokale gemeenschap onderhouden akker waar ook een jaarlijks oogstfeest wordt gehouden.

Het jachthuis en de kapschuur

Aan de Middelstraat bevindt zich het oude karakteristieke jachthuis. Het witte gebouw gaat na renovatie en verbouwing dienst doen als het informatie- en servicecentrum van de natuurbegraafplaats. De achterliggende kapschuur wordt uitgebreid en omgevormd tot een bescheiden ceremonieruimte met uitzicht over een licht hellend gebied naar onder andere de bosranden en historische beukenlaan.

Het open bos

De hele voorzichtige glooiing in het aangrenzende open bos is een erfenis van de verplantingen uit de tijd dat er een kwekerij was. Eikenboompjes werden hier vertroeteld tot ze groot en sterk genoeg waren om te verkassen. Gelaagde bosranden accentueren straks de diepte van de zichtlijnen. De opbouw van zand, struiken en heide naar kleine en steeds grotere bomen is niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar bevordert ook de biodiversiteit.

Gesloten bossen

Aan de randen van de natuurbegraafplaats bevindt zich gesloten bos. In deze bosvakken zijn de grove den en Douglas dominant. Hier creëren we open plekken die van zelf ook weer dichtgroeien. We maken ruimte voor het aanplanten van inheemse soorten die nog niet in deze bosvakken staan. Denk aan eiken, beuken, berken en hazelaars. Voor een gezond bos zijn ook leeftijdsverschillen belangrijk. In totaal wordt ongeveer een vijfde van het bos omgevormd. De natuur is leidend. Bomen worden niet primair gekapt om ruimte voor natuurgraven te maken, maar om de natuur te versterken.

Het open hart

Het hart van ons gebied is en blijft lichtgroen. In dit door de drie hoofdpaden omlijste open parkachtige landschap, is de dynamiek van het mozaïeklandschap goed zichtbaar. Bestaande en toekomstige struiken, losse bomen, boomgroepen, schrale en kruidenrijke graslanden en open terreinen zorgen voor een speelse afwisseling. Een begraasd landschap waar we struikjes en bomen aanplanten als de lijsterbes, haagbeuk, hazelaar, krent, kers en beuk en waar we verwachtingsvol uitzien naar het ontstaan van nieuwe soorten.

Een gezonde toekomst

De inkomsten uit natuurbegraven benutten we zoals op de andere natuurbegraafplaatsen ook om erfgoed te restaureren en vooral om de natuur te versterken. Denk aan het verbeteren van de biodiversiteit, het herstel van de vitaliteit en de balans in de bodem. Zo werken we samen met de natuur en Natuurmonumenten aan een gezonde en groene toekomst voor Huis ter Heide waarin we de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden herstellen. Een mooi en toegankelijk gebied met meerwaarde voor mens en natuur.