Disclaimer

Onderstaande tekst is van toepassing op de website natuurbegravennederland.nl. Door deze site te gebruiken stemt u in met onze disclaimer.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De website: iedere pagina van de site waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.
  • Natuurbegraven Nederland: de uitgever van de webpagina.
  • U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.
  • Gebruik: lezen, bekijken, invullen van formulieren, kopiëren, bewaren, verzenden of verspreiden.
  • De inhoud: afbeeldingen, teksten, video’s, logo’s of hyperlinks.
  • Schade: (in)directe schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Natuurbegraven Nederland heeft de informatie op de website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Regelmatig zal de inhoud geactualiseerd en aangevuld worden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Natuurbegraven Nederland is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Natuurbegraven Nederland mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.

Natuurbegraven Nederland behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.

U zal Natuurbegraven Nederland, diens werknemers, vertegenwoordigers en partners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand,

accountants, e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Natuurbegraven Nederland kan te allen tijde deze disclaimer wijzigen. Het is daarom aan te raden deze regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Partner van logo-natuurmonumenten

Lid van logo-natuurmonumenten